- Stava smo da su sve odluke i namjera, koje je gradonačelnica iznijela po ovom pitanju, apsolutno ispravne i mi ih podržavamo. Također, predloženi oblik i sadržaj spomen-obilježja je u potpunosti ispravan i sadrži sve potrebne podatke.

Istaknuto je, sa naše strane, da su počinioci tog djela u najtežoj ratnoj 1993.godini, po naređenju tadašnjeg državnog i vojnog rukovodstva, odmah suđeni i presuđeni. Armija Republike Bosne i Hercegovina i njeno rukovodstvu su i u godinama kada smo se borili da odbranimo Bosnu i Hercegovinu i njene narode od agresije, sve činila da sačuva svoju čast i dostojanstvo - naglašeno je u saopćenju.