- NSRS traži od visokog predstavnika u BiH da sačini Izvještaj o radu za period od 1995. - 2020. godine i da u roku od 90 dana dostavi Narodnoj skupštini RS-a na razmatranje - jedan je od zaključaka među usvojenim zaključcima koje je  predložio Klub zastupnika SNSD-a.

Istovremeno, donesena je Odluka o usvajanju Plana parcelizacije za autoput Banja Luka - Prijedor po skraćenom postupku, te Deklaraciju o zaštiti rijeka u RS-u uz prihvaćene amandmane klubova zastupnika.