Iz GIKIL-a su kao obrazloženje za enormnu količinu dima i vatre izjavili da je usljed nestanka električne energije u rad pušten parni sisač, te je višak koksnog gasa spaljen po tehnološkoj proceduri na sigurnosnim bakljama koksne baterije V.

- Pozivamo kompaniju GIKIL u okviru koje djeluje fabrika Koksara da odgovori, o kakvom se propustu radi i da li su poduzete sve mjere koje se trebaju primjenjivati u slučaju nestanka električne energije - saopćeno je iz Ureda premijera Tuzlanskog kantona.

Premijer Kadrija Hodžić i ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Zvjezdan Karadžin zahtijevaju od kompanije GIKIL da uz pismeni izvještaj o incidentnoj situaciji, koja se desila sinoć odgovore i na pitanje, da li su spremne sve mjere koje treba poduzeti u skladu sa planom u slučaju nesreća velikih razmjera.

Zahtijevaju da izvještaj i obrazloženje dostave u što kraćem roku na adrese Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Uprave za inspekcijske poslove FBiH, Kantonalne uprave civilne zaštite TK i Općinskog štaba civilne zaštite Lukavac.

- Vlada TK će pomno pratiti situaciju i insistirati da kompanija GIKIL kroz buduće aktivnosti provede sve potrebne mjere zaštite, čime bi se onemogućio negativan utjecaj na zdravlje stanovništva općine Lukavac i Tuzlanskog kantona. Pored kompanije GIKIL, Kantonalna vlada će pratiti i ostale privredne subjekte koji svojim djelovanjem mogu narušiti zdravlje stanovništva i okoliš - navodi se u saopćenju.