U obrazloženju Rješenja se navodi da „prema shvatanju vijeća Apelacionog odjeljenja, datum održavanja odgođenih izbora za 15. novembar ne predstavlja kršenje odredbe člana 14.2 stav 4. Izbornog zakona BiH, kako to žalitelj neosnovano ističe, nego upravo suprotno, proizilazi iz pravilne primjene prava u skladu sa osnovnim principima Izbornog zakona BiH u pogledu općih normi na osnovu kojih se određuje dan održavanja izbora“.

Apelaciono vijeće Suda BiH konstatuje da je pobijana odluka CIK BiH pravilna i zakonita, a žalba neosnovana.