- Na osnovu uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena i zahtjeva Sindikata zaposlenika RMU Banovići, Uprava je danas donijela odluku o isplati jednokratne pomoći radnicima RMU Banovići u iznosu od 750 KM, koja će biti isplaćena najkasnije sa isplatom septembarske plate - navodi se u odluci koju je potpisao direktor Elvir Salihović.

Inače, RMU Banovići trenutno zapošljava oko 2.760 radnika.

- Uprava se sagledavajući stanje i standard rudara odlučila na taj korak. U narednom perodu ćemo i dalje raditi u pravcu da poboljšamo standard naših zaposlenih - zaključio je Salihović za Faktor.