Sa 24 ruke "za" odlučeno je da se ovaj Prijedlog Zakona razmatra po hitnom postupku, a zatim je i usvojen dnevni red. Sedam zastupnika bilo je protiv razmatranja ovog zakona po hitnom postupku.

Zanimljivo je da su danas većinu u Skupštini KS i razmatranje njihovog prijedloga Zakona podržali i zastupnici SBB-a.

Utvrđen je i dnevni red, tako da će danas zastupnici razmatrati dvije tačke: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, po hitnom postupku.

Zastupnica Bibija Kerla, vidno iznervirana odnosom u skupštinskim redovima, kao jednu od tačaka dnevnog reda predložila je da se ukine Kanton Sarajevo, što predsjevajući Elvedin Okerić ocijenio "neozbiljnim" da se stavi na glasanje.

Tokom rasprave zastupnici su replicirali jedni drugima, bilo je tu i teških riječi, "upadanja" u riječ, a brojni zastupnici su svoje mišljenje izrazili i na društvenim mrežama.

Jedan od najglasnijih zastupnika na današnjoj sjednici, a koji je ujedno dobio i najviše replika je zastupnik Haris Zahiragić.