Tramvaji su se u trenutku napada nalazili u centru Sarajeva, tačnije na Marijinom Dvoru. Dok su srpski agresori pucali po civilima, građanima Sarajeva u tramvajima, UNPROFOR-ovi vojnici su se sakrili u svoja vozila i tako sakriveni posmatrali cjelokupnu situaciju.

U ovom napadu na civile Sarajeva poginuo je vozač tramvaja Nedžad Hadžibajrić, a 12 putnika je ranjeno. Među 12 ranjenih putnika bilo je sedmero djece.