U skladu sa datim okolnostima JU Dom zdravlja KS je u saradnji sa Higijensko-epidemiološkom službom i Zavodom za javno zdravstvo KS uradila sve neophodne korake iz Postupnika koji je predviđen u ovakvoj situaciji.

S tim u vezi, određene su i mjere samoizolacije za primarne kontakte koji su detektovani u ovom slučaju, te vas obavještavamo da se radi o ukupno 19 osoba, uključujući i dva navedena pozitivna slučaja, navodi se u saopćenju Press službe Doma zdravlja.