Na Površinskom kopu "Šikulje" kod Lukavca od jutros je u toku deložacija dvije porodice, čije se kuće nalaze na eksploatacionom polju rudnika.

Zaštitari Cobra Securityja blokirali su prilaz novinarima 200-tinjak metara dalje od mjesta događaja. Tvrde da imaju naredbe Direkcije rudnika "Kreka", u čijem sklopu djeluje i PK "Šikulje".

Nekoliko kamermana približilo se lokaciji deložacije prošavši vozilom načelnika Lukavca Edina Delića, ali im je onemogućeno da snimaju. Jedan od zaštitara u namjeri da zabrani snimanje uhvatio je kameru snimatelja RTV TK i bacio je na zemlju. 

Nakon toga su snimatelji vraćeni na mjesto gdje se nalaze brojne novinarske ekipe.