Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore pripremilo je nacrt izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čiji je glavni cilj sprječavanje ranijeg napuštanja tržišta rada i ranog penzionisanja.

Crnogorska vlada, javlja Anadolija na ovaj način prihvatila je preporuke Svjetske banke, koja je ranije ocijenila da je trenutni penzioni sistem Crne Gore – neodrživ.  S druge strane, sindikati traže korekcije u tekstu nacrta zakona, a u slučaju da ne dođe do kompromisa, ne isključuju ni proteste.

Neodrživ sistem penzija

Penzioni sistem Crne Gore godinama nije samoodrživ, pa se penzije redovno isplaćuju zahvaljujući sredstvima koje Vlada Crne Gore izdvaja za Fond PIO. Prema zvaničnim podacima Fonda PIO iz maja ove godine, u Crnoj Gori pravo na penziju ostvaruje 114.420 korisnika, dok je broj zaposlenih 189.341, što znači da je odnos broja zaposlenih i broja penzionera 1,65:1.

Za potpunu finansijsku samostalnost penzijskog fonda optimalan odnos trebalo bi da bude jedan penzioner i tri zaposlena. Upravo zbog neispunjenosti ovog kriterijuma, crnogorska Vlada godinama unazad dotira Fondu PIO sredstva i veća od 100 miliona eura.

Upravo zbog ovog problema, Svjetska banka je još prošle godine crnogorskim vlastima sugerisala da se krene u izmjene zakona o PIO. Predstavnici Svjetske banke su zatražili od Crne Gore da formira poseban fond za finansiranje beneficiranih penzija, revidira listu zanimanja koja su obuhvaćena tom mogućnošću, poveća zaposlenost starijih radnika i spriječi prijevremena penzionisanja.

Tako se u nacrtu izmjena Zakona o PIO predlaže postepeno ukidanje posebnih uslova penzionisanja do 31. decembra 2020. godine, nakon čega će svi ostvarivati pravo na penziju po opštim uslovima koji važi za sve osiguranike. Također, za odlazak u starosnu penziju biće potrebno uz 40 godina staža i 65 godina života.

U Crnoj Gori u toku su javne rasprave u vezi predloženog nacrta zakona o PIO, a u sindikatima nisu zadovoljni rješenjima koja je pripremila Vlada.

Sindikati nezadovoljni nacrtom zakona

Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, ističe da su četiri prijedloga, koja su ključna za radnike u ovim pregovorima sa predlagačem zakona.

- Prvi je da uslov za odlazak u penziju, koji predviđa da uz 40 godina staža bude i 65 godina starosti, smatramo krajnje neprihvatljivim. Drugi naš zahtjev jeste da se 20 najpovoljnijih godina računa kao osnovica za obračun penzija. Treći naš prijedlog jeste da se i za žene i muškarce granica za odlazak u penziju vrati na 65 godina, jer smatramo da je 67 godina previše rigornozno. Dakle, smatramo da granicu treba vratiti na 65 godina starosti i najmanje 15 godina radnog staža. Četvrti naš prijedlog jeste da se poveća minimalna penzija, da iznosi 80 posto minimalne zarade i da penzija za puni penzioni staž od 40 godina ne može biti manja od 55 posto prosječne zarade na dan odlaska u penziju - kaže Keković.

On ističe da ova sindikalna organizacija kreće u kampanju kada je u pitanju nacrt ovog zakona.

- Za razliku od odnosa od strane predlagača zakona, mi ćemo se kretati dalje u toj kampanji. Sakupljaćemo potpise naših članova i građana za raspisivanje državnog referenduma, gdje bi građani imali priliku da se izjasne o izmjenama ovog zakona, a ukupno vezano za tu našu kampanju, kako budu tekli pregovori sa predlagačem zakona, mi ćemo se usmjeriti i na mogućnost organizovanja protesta ili generalnog štrajka - poručuje Keković.

Zakon na štetu radnika i penzionera

Na novi prijedlog zakona o PIO, blagonaklono ne gledaju ni u Partiji udruženih penzionera i invalida.

- Što se tiče brige o radnicima, ni jedan zakon nažalost ne ide u korist radnika i penzionera. Sve što se radi, ima se utisak da penzioneri manje žive, jer ih penzija ne može održavati. Tako je i sa radnicima, ne dodaje se radni staž, pooštravaju se uslovi penzionisanja, kako radnici nebi mogli doći u poziciju da ostvare penziju. Sve se radi protiv interesa radnika i građana, penzionera - kaže u izjavi za AA Vojo Vuletić, predsjednik Partije udruženih penzionera i invalida.

Za Radovana Toškovića, predsjednika opštinskog odbora Radničke partije, novi nacrt zakona o PIO je "poguban za radnike“.

- Radnička klasa više ne postoji. Na tragediju radničke klase, najveći doprinos daju nacionalni sindikati. Nameće se pitanje šta je njihova uloga i čemu služe sindikati? Sa ovakvim pasivnim odnosom prema ovom zakonu, oni ruku pod ruku rade sa crnogorskim režimom na konačnom uništenju radničke klase. Ovo je pogubni zakon za radničku klasu, zato, radnička klasa Crne Gore treba da se homogenizuje i da izađe na masovne proteste, kako bi spriječili da se ovaj zakon usvoji - smatra Tošković.

Prosječna penzija 284 eura

Sadašnji zakon o PIO propisao je da se u penziju može sa 67 godina i 15 godina staža minimalno. U penziju mogu i oni koji imaju 30 godina radnog staža, ali 20 u kontinuitetu provedenih na radnim mjestima gdje se računa staž sa uvećanim trajanjem ili takozvani beneficirani. Sa dvije decenije neprekidnog rada mogu se penzionisati i roditelji ili staratelji sa djetetom koje ima teške smetnje u razvoju, a prima ličnu invalidninu.

Prosječna penzija u Crnoj Gori u julu iznosila je 284 eura.