Konačnu odluku da li se predmetni zakon odnosi na vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda zauzet će Ustavni sud RS-a.

U Klubu bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a stavili su ranije veto na izmjene i dopune Zakona u srednjem obrazovanju RS-a, jer se ne slažu s nazivom nagrade za najbolje nastavnike i profesore - "Svetosavska nagrada“.

Predložili su neutralno rješenje, da naziv ove nagrade bude "najbolji nastavnik - profesor", budući da među njima ima i Bošnjaka, koji se ne prepoznaju kada je u pitanju "Svetosavska nagrada".

Međutim, na sjednici Vijeća naroda RS-a nije postignuta saglasnost zbog čega je upućeno na Zajedničku komisiju, koja također nije podržala amandmane Bošnjaka.