Nakon opsežne rasprave u okviru tačke aktivnosti predsjednika VSTV-a, koja je održana bez prisustva novinara, članovi VSTV-a su zaključili da je činjenica da je Tegeltija dobio poziv na nedavni sastanak u Istočnom Sarajevu od predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije, te da je bez konsultacija sa članovima Vijeća prisustvovao tom skupu, prenose Nezavisne novine.

VSTV je pozvao sve predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da u komunikaciji i partnerstvom sa njima omogući postizanje principa efikasnog pravosuđa korektnim odnosom i poštovanjem principa podjele vlasti i donošenja odgovarajućih zakona.

Niti jednom odredbom Zakona o VSTV-u, napominju njeni članovi, nije propisana obaveza članova Vijeća da o svom radu odgovaraju zakonodavnoj i izvršnoj vlasti entiteta, niti drugih nivoa vlasti u BiH.

Prema tome, članovi Vijeća su obavezni da svoju dužnost obavljaju nepristrasno, poštujući Ustav, zakone i demokratske principe podjele vlasti, istaknuto je na današnjoj sjednici.

Ovi zaključci su usvojeni sa osam glasova za, četiri protiv i jednim uzdržanim.