- Kod jednog prometnika naftnih derivata van prometa je stavljeno i oduzeto 13.000 litara dizela zbog utvrđenih nepravilnosti. Također, izvršeno je 80 kontrolnih nadzora u svrhu praćenja i održavanja stanja u skladu sa mjerama propisanim odlukama Vlade Federacije BiH - ističu  Federalne uprave za inspekcijske poslove

Navedeni podaci ne uključuju rezultate nadzora kantonalnih inspekcijskih organa koji su značajno povećali intenzitet rada po ovom pitanju i koordinirano djeluju shodno odlukama i zaduženjima Vlade Federacije BiH i kantonalnih vlada. U izvještaju Federalne inspekcije koji smo dobili navodi se:

Koliko su pomogle kazne

Na području djelovanja i rada kantonalnih inspekcija, prema još nepotpunim informacijama, konstatovano je da se subjekti nadzora tokom januara i februara 2022. godine djelimično pridržavaju i obavljaju djelatnost u skladu s Odlukom o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Zatim, Odlukom o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, a dominantno su vršeni nadzori formiranja veleprodajnih i maloprodajnih cijena kod značajnijih poslovnih subjekata, veletrgovaca, kao i kod svih većih trgovaca na malo.

U izvještajnom periodu januar-februar 2022. godine je, prema primljenim podacima od kantonalnih inspekcijskih organa izvršeno je 319 inspekcijskih nadzora, te je prema nepotpunim podacima predviđeno izdavanje 92 prekršajna naloga s finansijskim teretom od 56.350 KM, te su donesene 33 upravne mjere u vidu rješenja o otklanjanju nedostataka.

Shodno navedenom, prema sublimiranim rezultatima federalne i kantonalnih inspekcija, na području FBiH od početka 2022. godine do početka sredine marta 2022. godine izvršeno je 437  inspekcijskih nadzora, pokrenuto 258 prekršajnih postupaka što podrazumijeva izdavanje istog broja prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim teretom od 249.450 KM.

Napominju da će se podaci za mart od strane kantonalnih inspekcija zbog intenzivnog rada prikupiti tek na kraju ovog mjeseca.

Shodno napotpunim podacima kantonalnih inspekcija za januar i februar 2022. godine, udio odstupanja od maksimalne visine marži utvrđen je kod 39 posto kontrolisanih subjekata.

U predmetima kontrole elemenata maloprodajne kalkulacije cijena potrebno je napraviti razliku između povećanja ulaznih-nabavnih cijena, koje su se shodno rastu povećale na svjetskom tržištu, dok sada bilježimo i odstupanja marži iz okvira propisanih odluka Vlade FBiH, kako u dijelu osnovnih životnih namirnica, tako i u dijelu nafte i naftnih derivata. 

Kontrole se provode u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, a kazne su propisane članom 14. zakona u rasponu od 1.000 do 10.000 KM za pravno lice, od 250 do 2.500 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500do 1.500 KM za fizičko lice.

Inspekcijski nadzori se nastavljaju, a Federalna uprava za inspekcijske poslove će iskoristiti sve zakonske mehanizme, uključujući i zabranu rada, da spriječi i sankcioniše nezakonito povećanje cijena na štetu potrošača i građana FBiH, navodi se u informaciji Federalne inspekcije.

Intezivne kontrole od 2021. godine

Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi od aprila 2021. godine u kontinuitetu vrše inspekcijske nadzore nad formiranjem cijena i marži na području Federacije BIH, što je nastavljeno i u 2022. godini.

Uporedno posmatrano u odnosu na 2021. godinu i zatečeno stanje na terenu u smislu nepravilnosti, ranije se mogla konstatovati dostatna disciplina na strani subjekata nadzora (prosječan udio zabilježenih nepravilnosti na području FBiH tokom 2021. godine je bio oko 26 posto, dakle u manje od trećine kontrolisanih subjekata), s tim da je od sredine februara 2022. godine po rezultatima nadzora evidentno da subjekti nadzora pretenduju nepridržavanju propisane visine marži što je rezultiralo učestalijim sankcionisanjem u smislu izdavanja prekršajnih naloga.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 28.2.2022. godine naročito intenzivirala inspekcijske nadzore nad provođenjem odluka Vlade Federacije BiH o formiranju cijena i marži po pitanju osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata.

Od početka marta ukupan raspoloživi broj federalnih tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora(12) usmjeren je na kontrolu benzinskih pumpi po zahtjevima i informacijama Federalnog ministarstva trgovine o povećanju cijena goriva, s obzirom da poskupljenje goriva uvjetuje sva dalja poskupljenja, a uz razmjeran broj kontrola po pitanju osnovnih životnih namirnica.

Uzimajući u obzir ograničen broj federalnih inspektora koji radi prekovremeno, Federalna uprava za inspekcijske poslove obratila se i kantonalnim inspekcijskim organima za podršku po zaduženjima iz Zaključka Vlade Federacije BiH i implementaciji važećih odluka Vlade.

Rad inspekcijskih organa u FBiH usmjeren je na zaštitu potrošačkih prava građana i stabilizaciju tržišta te stoga stalno pozivamo građane da nam prijavljuju nepravilnosti i apelujemo na privredne subjekte da prilikom formiranja cijena vode računa o životnom standardu građana i da se uzdrže od zloupotreba u uvjetima krize, poručuju iz Federalne uprava za inspekcijske poslove .