Kako je potvrđeno iz Press službe KS, članovi Vlade KS u narednom periodu redovno će obavještavati javnost o svim poduzetim mjerama i zaključcima u vezi sa novonastalom situacijom.

Rečeno je također da su članovi Vlade KS u stalnom kontaktu sa nadležnima na terenu.