Kako se navodi u saopćenju Vlade RS-a, u skladu sa usvojenim budžetom RS-a za 2021. i odlukom Narodne skupštine RS-a o dugoročnom zaduženju za 2021, RS je, putem Ministarstva finansija, dana 20. aprila 2021. godine uspješno iskoristila još uvijek povoljne uslove na međunarodnom finansijskom tržištu i po prvi put emitovala 144A/REGS petogodišnje obveznice denominovane u eurima u iznosu od 300 miliona eura po kuponskoj stopi od 4,75 posto.

Obveznice će biti izlistane na Londonskoj berzi kao jednoj od najvažnijih i najregulisanijih svjetskih berzi.

U transakciji su učestvovala više od 54 fonda, banke i ostala kvalifikovana investitora sa diverzifikovanom geografskom lokacijom, od kojih su najveći i najznačajniji iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Njemačke, te samo jedan finansijski investitor iz Republike Srpske.

U saopćenju se navodi da je RS ovom transakcijom nastavila da aktivno upravlja javnim dugom i u vrijeme krize izazvane pandemijom koronavirusa.