Inicijativu za smanjenje ministarskih plaća može da pokrene Parlament FBiH, a što nije učinjeno, dok umanjenje primanja parlamentaraca, državnih službenika, ne dolazi u obzir jer je, pojašnjava federalni ministar pravde Mato Jozić, suprotno Ustavu FBiH.

VEZANI TEKST - Profesionalni delegati Doma naroda u prošloj godini zaradili i do 54 hiljade KM

Ministra Jozića smo upitali koje zakone u FBiH je potrebno promijeniti i na čiju inicijativu, kako bi se smanjile plaće ministara u Vladi FBiH barem dok traje pandemija, a taj novac usmjerio za oporavak privrede, radnicima koji su ostali bez posla. Osnovna ministarska plaća je iznad 3.000 KM.

- Poslovnik Zastupničkog doma Parlamenta FBiH u članu 54. propisuje da Zastupnički dom sa Domom naroda FBiH može osnovati stalna ili povremena zajednička radna tijela iz reda zastupnika, odnosno, delegata i stručnjaka za praćenje, pretresanje i proučavanje određenih pitanja. Kao, i za pripremanje i podnošenje prijedloga za donošenje zakona, nacrta ili prijedloga zakona ili drugih akata iz nadležnosti oba doma Parlamenta FBiH. U članu 159. ovog Poslovnika propisano je ko može pokrenuti inicijativu za donošenje zakona. Ovlašteni predlagači utvrđeni su u članu 163. Poslovnika kojim je propisano da je premijer nadležan za predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva, te da nacrt zakona može podnijeti i svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radno tijelo Zastupničkog doma - objašnjava nam Jozić.

Osvrnuo se i na pitanje da li će biti smanjenja plaća državnim službenicima.

VEZANI TEKST - Državni službenici u FBiH traže isplatu naknade za prijevoz i za vrijeme dok su radili od kuće

- Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH propisano je da se ovim zakonom uređuju plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i organima izvršne vlasti u FBiH, državnih službenika i namještenika u organima državne službe Federacije, pravobranioca, službenika sudske policije i zatvorskih policajaca-stražara u kazneno-popravnim zavodima Federacije, te primjena ovog zakona u kantonima, gradovima i općinama u Federaciji - navodi Jozić i dodaje:

- U članu 9. ovog zakona utvrđeni su platni razredi i koeficijenti za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike. Izabrani dužnosnici su članovi Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Nosioci izvršnih funkcija su predsjednik i potpredsjednici FBiH, članovi Vlade FBiH. Ističemo da je Ustavom FBiH propisano da će članovi oba doma biti plaćeni kako je utvrđeno zakonom. Plaća se neće povećavati ili smanjivati tokom izbornog mandata, osim za prilagođavanje troškovima života. Donošenje zakona o smanjenju plaća izabranim zvaničnicima bi bilo u suprotnosti sa članom četiri Ustava FBiH.