Kada su dobili obrazloženje od dopredsjedavajućeg Mladena Boškovića da to ne bi bilo po Poslovniku, zahtjevali su da se sa budžetom ne čeka do 28. marta već da se razmatra sredinom ovog mjeseca jer je situacija u poljoprivrednom sektoru alarmantna.

Ukrajinci u BiH nemaju status izbjeglica, već turista  

Nije išlo glatko ni kod predložene zajedničke izjave o agresiji Ruske Federacije protiv Ukrajine koja sadrži pet tačaka. Pojedini zastupnici su tražili da napismeno dobiju izjavu kako bi se mogli izjasniti o izjavi.

U izjavi stoji:

1. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH najoštrije osuđuje vojnu agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu kao nezavisnu i suverenu državu. Nelegalna i neopravdana invazija Ruske Federacije je direktan udar na međunarodno pravo i demokratsko društvo u cjelini.

2. Zastupnički dom FBiH ističe da rat i agresija nisu način za rješavanja političkih pitanja, već donose stradanja i smrt stanovnika Ukrajine sa nesagledivim posljedicama po njihovu budućnost.

3. Zastupnički dom FBiH podsjeća kako uznemiravajući prizori patnje i uništavanje su podsjetnik na važnost mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi koja se još zacjeljuje od ratnih razaranja prošlog vijeka. Mir i stabilnost Bosne i Hercegovine i cijele regije, posebno u ovim trenucima moraju biti neosporivi i potpuno zaštićeni od svih ugrožavanja.

4. Zastupnički dom FBiH daje punu podršku državnim institucijama kada je riječ o usklađivanju vanjske i sigurnosne politike Bosne i Hercegovine na vanjskom i sigurnosnom planu Evropske unije u odnosu na ovu vojnu agresiju.

5. Zastupnički dom FBiH izražava potpunu spremnost i zadužujemo Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da osigura neophodnu pomoć izbjeglicama iz Ukrajine ukoliko se oni odluče za svoj boravak u Federaciji BiH - pročitao je Mladen Bošković.

Za riječ se javio zastupnik Nihad Čolpa.

- Što se tiče tačke pet, državljani Ukrajine u Bosni i Hercegovini nemaju status izbjeglica, oni su trenutno turisti. Imamo ih oko 200 u BiH. Imamo državu koja državljanima Ukrajine nije osigurala izbjeglički status. Nije loše da zauzemo politički stav i pozovemo Vijeće ministara BiH da konačno počne raditi svoj posao i osobe koje ovdje trebaju da se zadrže da imaju ta prava. Ko god komunicira sa međunarodnim akterima, crveni se. Jako je važno da se ovo riješi jer imamo izbjeglički talas - kazao je Čolpa.

Sa izjavom se nije slagao ni zastupnik Irfan Čengić (SDP).

"Nemamo mi šta pozivati državu" 

- Pozdravljam da glasamo na kraju o izjavi. Sporna mi je tačka četiri jer je državna vanjska politika usaglašena, imaju strateški akti i nemamo mi šta državu pozivati da se svi usaglašavaju oko politike jer su naši vanjsko-politički ciljevi usaglašeni u Parlamentarnoj skupštini i u Predsjedništvu BiH. To što neki ne poštuju te naše ciljeve, to nema razloga da entitet poziva državu da bilo šta usaglašava u vanjskoj politici.

Želim da to dobijem pismeno, da pročitam. Želim pročitati materijal o kojem ću se izjasniti. Čitam sve i ne lupam sa procedurama - kazao je Čengić, a što je uvažio dopredsjedavajući Bošković.

Zastupnici će se kasnije izjašavati o izjavi osude agresije Ruske Federacije protiv Ukrajine.