- Još jednom ću javno iskazati nezadovoljstvo jer su u ovom trenutku samo dva ministra iz Vlade FBiH prisutni na sjednici. Imam pitanje za dopremijerku (Jelka Milićević) i premijera (Fadil Novalić) a u vezi sa zaključkom Zastupničkog doma Parlamenta FBiH kojim se naložilo Vladi, Ministarstvu finansija da stavi van snage spornu Odluku o zamjeni fiskalnih kasa. Ministraica je za ovom govornicom obećala, ukoliko Parlament izglasa takav zaključak, da će povući tu odluku. Zanima nas da li je to učinjeno, ako jeste kada, a ako nije, zašto nije - pitao je zastupnik Damir Mašić (SDP).

Zašto PR usluge kada Vlada ima Ured za informiranje?

On je također imao pitanje u vezi sa promocijom Vlade FBiH.

- Proteklih dana smo došli do informacije da je Vlada FBiH navodno ove godine izdvojila više od 800.000 KM za svoje uljepšavanje u medijima u javnosti slike o tome šta radi i kako. U godini pandemije u kojoj su srezani budžetski izdaci za sve, pa i za institucije od naučnog i kulturnog značaja za BiH poput muzejima, da li je Vlada izdvojila 800.000 KM i potrošila ih - upitao je Mašić.

Na ovi pitanje Mašiću je odgovorila zastupnica Sanela Prašović (SBB)

- Na prošloj sjednici postavila sam pitanje o opravdanosti javne nabavke u vezi sa PR uslugama. Vrlo važno je da Vlada još uvijek nije potrošila tih planiranih milion KM, nije potpisala ugovor sa PR agencijom. Pitam zašto su proveli poziv kada imaju Ured Vlade za informiranje u kojem je zaposleno devet osoba. Temeljem kojih saznanja su napravil javni poziv. Zatražila sam imena i prezimena osoba koje su bile u komisiji ponude za ovaj javni poziv. Tražim da se sredstva planirana za promociju premijera Novalića i Vlade FBiH u iznosu od milion KM preusmjere na liječenje djece oboljele od karcinoma - predložila je Prašović, a ovaj zaključak je, jednoglasno su odlučili zastupnici, stavljen na dnevni red današnje sjednice.  

Pitanja je imao i zastupnik Adis Arapović.

- Prema članu 16 Ustava FBiH predsjednik FBiH raspušta oba doma Parlamenta FBiH kada ne uspiju donijeti budžet FBiH prije početka budžetske godine. Početak budžetske godine je za 10 dana. Također, Zakon o budžetu FBiH kaže da nakon razmatranja teskt budžeta, premijer dostavlja Parlamentu nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godnu najkasnije do 5. novembra tekuće godine a Parlament donosi budžet do 31. decembra. Danas je 21 decembar. Zašto Parlament u propisanom roku nije dobio nacrt budžeta - pitao je Arapović.

Potencijalna nalazišta litija, rizici po zdravlje stanovništva 

Osvrnuo se i na geološka istraživanja na Ozrenu.

- Svjedoci ste da je Srbija na nogama zbog afere Rio Tinto s tim da se ta afera polako preljeva na BiH. Mještani Ozrena proteklog mjeseca su održali nekoliko protestnih skupova izrazivši veliko neslaganje sa geološkim istraživanjima koja su započeta na ovom prostoru. Geološka ispitivanja se rade širom manjeg bh. entiteta gdje se navodno traže plemeniti metali i izdaju koncesije za iskopavanje litijuma. Zanima me da li Federalno ministarstvo okoliša ima ikakva saznanja, da li kompanija Medeni brijeg koja se povezuje sa ovim istraživanjima i koja je sestrinska firma Likos metal balkans iz Bijeljine čiji je osnivač Likos metal iz Australije, ima u planu iskopavanje litijuma na bilo kojem dijelu teritorije BiH. Podsjećam, da je Ozren izvor pitke vode za okolne gradove Lukavac, Tuzlu, Gračanica. Sela u općini Petrovo gdje se rade istraživanja u slivu su rijeke Spreče koja se uliva u Bosnu, dalje u Savu, što potencijalno može izazvati ekološku katastrofu širih razmjera. Ljudi koji žive u široj okolini potencijalnih nalazišta litija moraju znati šta je garancija da iskopavanje neće narušiti njihovu sredinu, njihove živote - kazao je Arapović.

Zastupnik Eldar Čomor je ukazao na teško stanje u kojem se nalazi Tehničko remontni zavod Hadžići.

Radnicima se duguje 13 plaća 

- Pokrećem inicijativu prema Vladi FBiH da se hitno izvrši smjenu uprave u Tehničko remontno zavodu Hadžići DD. Ova kompanija je bila gigant u namjenskoj industriji u bivšoj SFRJ sa oko 1.700 zaposlenih. Uprave, mendažmenti, Upravni i Nadzorni odbor od završetka rata do danas su sukcesivno su uništavali ovo prioritetno privredno društvo, rasprodali su većinu imovine. Remontni zavod Hadžići je u 2020. godini iskazao značajan gubitak zbog čega Nadzorni odbor i Skupština preduzeća nisu usvojili godišnji izvještaj poslovanja sa pratećim izještajima. To je tada bio dovoljan razlog da se smijeni nesposobna uprava. Ova godina će biti završena sa značajnim gubitkom. U ovom preduzeću već dvije godine nema proizvodnje a NO je zabranio daljnju rasprodaju imovine, što je rezultiralo gomilanjem neisplaćenih plaća radnicima. Duguje im se 13 plaća, doprinosi se ne uplaćuju od marta ove godine. Banke su blokirale račune preduzeća. Dugovanja su više od četiri miliona KM. Potrebno hitno izvršiti smjenu uprave i imenovati one koji znaju i hoće da rade - rekao je Čomor.