open-navfaktor-logo
search
Vlada FBiH
Data saglasnost za rješavanje pitanja smještaja Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj tematskoj sjednici održanoj u Mostaru donijela odluku o davanju saglasnosti na memorandum o saradnji između Vlade FBiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Za potpisivanje Memoranduma je u ime Vlade ovlašten federalni premijer Fadil Novalić.
22.12.2022. u 11:10
get url
text
Federalna vlada
Federalna vlada

Cilj ovog memoranduma je hitno osiguranje uvjeta za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH, a kojim se uređuju i pitanja osnivanja, organizacije, nadležnosti, ovlaštenja i načina rada posebnih odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala pri Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu FBiH, kao i način izbora nosilaca pravosudnih funkcija i rukovođenje posebnim odjelima.

Hitnost rješavanja problematike 

Memorandumom se iskazuje saglasnost za dugoročno rješavanje pitanja smještaja najviših pravosudnih institucija Federacije BiH, odnosno Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH.

Donošenju današnje odluke o davanju saglasnosti na memorandum, prethodilo je prihvatanje Izvještaja o radu Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva, te Interresorne radne grupe za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela.

Ove radne grupe formirane su 1. septembra ove godine, a s obzirom na značaj i hitnost u rješavanju ove problematike, djelovale su zajedno i sinhronizirano, te su Vladi dostavile usaglašen zajednički izvještaj o radu sa prijedlogom zaključaka.

Doneseni zaključci Vlade ujedno predstavljaju i operacionalizaciju obaveza iz Memoranduma o saradnji sa VSTV-om.

U svrhu izgradnje namjenske zgrade za pravosudne institucije Federacije BiH Palata pravde Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj će biti smješteni Vrhovni sud FBiH s Posebnim odjelom, Federalno tužilaštvo FBiH s Posebnim odjelom i Sudska policija FBiH, Vlada FBiH će, kako se navodi u zaključcima, u sastavu Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH formirati Jedinicu za implementaciju projekta izgradnje ove palate i osigurati materijalno-tehničke uvjete za njen rad.

Za izradu projektne dokumentacije i rad 20.660.000 KM

Ova služba zadužena je da s ciljem izrade projektne dokumentacije Palate pravde FBiH u budžetu Federacije BiH za 2023. godinu planira potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije i rad ove jedinice. Nadalje, Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da prilikom izrade narednog dokumenta okvirnog budžeta FBiH planira iznos od 20.660.000 KM za izradu projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje Palate pravde. Sudska policija FBiH dobila je zaduženje da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za osiguranje sredstva za kadrovsko i materijalno jačanje koje je potrebno radi implementacije Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

Kako je precizirano u tekstu Memoranduma, Vlada će osigurati neophodna budžetska sredstva, osoblje i opremu za potrebe Sudske policije koja pruža podršku u radu Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda sa posebnim odjelima i neposredno se stara o sigurnosti zgrada pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i članova njihovih porodica, pruža zaštitu svjedocima i drugim osobama kojima su određene mjere zaštite.

Analiza VSTV-a 

Također, Vlada će u cilju što skorijeg početka rada Posebnih odjela poduzeti sve neophodne aktivnosti da se u sklopu objekta u ulici Valtera Perića broj 15, u Sarajevu, u kojem su trenutno smješteni Federalno tužilaštvo, Vrhovni sud i Sudska policija FBiH privremeno smjeste posebni odjeli, za što će se u federalnom budžetu planirati sredstva za adaptaciju i opremanje u ukupnom iznosu od 2.950.000 KM. S tim u vezi, a u skladu sa analizom VSTV-a, zaključeno je i da je iz tog objekta potrebno iseliti Ustavni sud FBiH i Federalno ministarstvo pravde.

S ciljem realizacije ove aktivnosti, Ured premijera FBiH, Generalni sekreterijat Vlade FBiH i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zaduženi su da održe radni sastanak s rukovodstvom Ustavnog suda FBiH i Federalnog ministarstva pravde.

Palata pravde FBiH 

VEZANI TEKST - Vlada osigurala novac, Novalić urgirao: Ko koči uspostavu odjela Suda i Tužilaštva FBiH koji bi sankcionirali korupciju

Služba je zadužena da za Vladu pripremi Prijedlog odluke o načinu reguliranja privremenog smještaja pravosudnih institucija na način da se osiguraju prostorni uvjeti za privremeni smještaj Vrhovnog suda FBiH s Posebnim odjelom i Federalnog tužilaštva FBiH s Posebnim odjelom u navedenoj zgradi, temeljem koje će trajno preseliti Ustavni sud FBiH u odgovarajući prostor u vlasništvu Federacije BiH, te istovremeno privremeno preseliti Federalno ministarstvo pravde u zgradu Vlade FBiH ili drugi odgovarajući prostor.

Zaključeno je da će s ciljem provođenja ovih zaduženja, Služba za zajedničke poslove Federalnom ministarstvu finansija hitno dostaviti finansijski zahtjev radi planiranja budžeta za 2023. godinu i osiguranja sredstava za rad Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Palate pravde FBiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.