open-navfaktor-logo
search
Finansijska konsolidacija
Dugovanja zdravstvenih ustanova u FBiH 438,7 miliona KM, zašto je iz pomoći izostavljena Opća bolnica u Sarajevu
Ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine iznose 438,7 miliona KM, od čega značajan dio otpada na dugovanja za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Vlada Federacije BiH će sa 225 miliona KM pomoći kliničke centre i jedan broj bolnica, ali da bi se to realiziralo, neophodno je da se u Parlamentu Federacije BiH usvoji zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.
24.03.2022. u 07:00
get url
text

Prijedlog ovog zakona razmatrat će se 28. ili 29. marta na Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Zahtjev Federalne vlade je da se zakon razmatra po hitnom postupku.

Najviše duguje Sveučilišna klinička bolnica Mostar

U prijedlogu zakona stoji da je potrebno i kontinuirano jačanje interne revizije javnih zdravstvenih ustanova, otklanjanje uzroka koji su doveli do višegodišnjih gubitaka u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova jer u protivnom rezultati finansijske konsolidacije javnih zdravstvenih ustanova neće biti dugoročni.

Prema ranijim podacima koje smo dobili iz Porezne uprave Federacije BiH, najveći dužnik među zdravstvenim ustanovama je Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa 69.251.771,54 KM, Opća bolnica Konjic sa 12.813.361,30 KM. Zatim, Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar sa dugom od 7.017.108,21, Županijska bolnica "Dr. Fra Mihovil Sučić" iz Livna duguje 6.122.508,60 KM, Javna ustanova Dom zdravlja Konjic 5.589.920,60 KM, Opća bolnica Konjic 5.356.440,38 KM, Dom zdravlja Drvar 3.928.488,71 KM, Dom zdravlja Busovača 2.307.237,80, te Dom zdravlja Livno 1.542.870,99 KM.

Postupak finansijske konsolidacije dugovanja pokreće se podnošenjem dokumentovanog zahtjeva odgovorne osobe u javnoj zdravstvenoj ustanovi koja se konsoliduje, a koji mora odobriti upravni odbor zdravstvene ustanove. Potom dužnik podnosi zahtjev nadležnom ministarstvu zdravstva najduže u roku 12 od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za provođenje postupka finansijske konsolidacije ne može biti duži od deset godina, računajući od dana stupanja na snagu Odluke o finansijskoj konsolidaciji.

Vlada Federacije BiH planira za univerzitetsko-kliničke bolnice izdvojiti 125 miliona KM i to za Klinički centar univerziteta u Sarajevu 32 miliona KM, Univerzitetski klinički centar Tuzla 30 miliona KM i Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar 63 miliona KM.

Kao podršku u procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama, Vlada Federacije će za ovu svrhu izdvojiti 100 miliona KM. Od toga, za kantonalne bolnice će ići 64.500.000 KM. Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" će dobiti 15 miliona KM, Kantonalna bolnica Zenica 25 miliona KM, Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać 18 miliona KM, Kantonalna bolnica JZU Goražde 1,5 miliona KM, Županijska bolnica Orašje 2.000.000 KM, Županijska bolnica "Dr. Fra Mihovil Sučić" Livno 3.000.000 KM.

Zašto Opće bolnice iz Sarajeva nema na spisku

Za opće bolnice ide 35,5 miliona KM, pa će Opća bolnica Konjic dobiti 5.000.000 KM, Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica 3.000.000 KM, Opća bolnica Sanski Most 3,5 miliona KM, Bolnica Travnik 13,5 miliona KM, Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" 5.000.000 KM, Opća bolnica Bugojno 1,5 miliona KM, Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 1.000.000 KM, Opća bolnica Jajce 2.000.000 KM i Opća bolnica Tešanj 1.000.000 KM.

Dinamika isplate novca kantonalnim i općim bolnicama određuje se u skladu s programima finansijske konsolidacije, a najduže u naredne tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

U Federalnom ministarstvu zdravstva smo zatražili pojašnjenje o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova, između ostalog, zašto se na spisku općih bolnica ne nalazi i Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" iz Sarajeva, da li je Vlada FBiH dužna pomagati ovoj bolnici, odnosno, da li je ikada ranije Vlada FBiH izdvajala novac za ovu bolnicu.

Uprkos našim upitima, iz ministarstva se nisu udostojili odgovoriti. 

U Prijedlogu zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH stoji da će se novčanom kaznom od deset do 15 hiljada KM kazniti za prekršaj zdravstvena ustanova ako ne pokrene postupak finansijske konsolidacije ili restrukturiranja i ne donese program finansijske konsolidacije u rokovima utvrđenim zakonom.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.