open-navfaktor-logo
search
Gdje ide novac
Evo koji će se projekti značajni za građane finansirati iz budžeta FBiH u narednoj godini
Alija Aljović, pomoćnik ministra finansija iz Sektora za budžet i javne finansije, za Faktor pojašnjava šta se podrazumijeva pod "sanacijom zdravstvenih ustanova", objašnjava efekte stambenog kreditiranja mladih na kamatnu stopu u Federaciji Bosne i Hercegovine
17.12.2019. u 07:29
get url
text
Vlada FBiH
Vlada FBiH

U Prijedlogu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) za 2020. godine koji iznosi blizu pet milijardi KM, planirano je 115 miliona KM za realizaciju projekata u oblasti putne infrastrukture, a neki od njih su izgradnja tunela Hranjen prema Goraždu, dionica Lašva - Nević Polje, južna obilaznica u Mostaru... Za rješavanje problema u zdravstvenom sektoru, prije svega izmirivanje poreznog duga, planirano je 30 miliona KM, tačnije, za 24 miliona KM više u odnosu na ovu godinu.

Prema riječima Alije Aljovića, pomoćnika federalnog ministra finansija u Sektoru za budžet i javne rashode, nastavit će se sa kreditiranjem stambenog zbrinjavanja mladih. Aljović očekuje da će se budžet FBiH usvojiti do kraja ovog mjeseca.

Pretpostavljam da će ostati kamatna stopa od 2,99 posto 

- U budžetu za narednu godinu predviđeno je 15 miliona KM za stambeno kreditiranje mladih i isto toliko sredstava da izdvoji Union banka. To je kreditna linija koja je zaista pokazala višestruke pozitivne efekte. Možemo reći da je direktno utjecala na kredite iste ove linije drugih banaka koje su pratile ovaj potez Vlade FBiH, pa su snizile svoje kamatne stope. Tako smo na nivou cijele FBiH osigurali jednu povoljniju klimu kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje. Kamata je bila 2,99 posto, tako da pretpostavljam da će se ta visina kamate zadržati i u narednom periodu, ali to je sada već pitanje za banku - rekao nam je Aljović.

Podsjeća da je u budžetu planirano i 50 miliona KM za finansiranje egzistencijalne naknade u okviru implementacije Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

- Predviđeno je i 20 miliona na ime implementacije zakona o zaštiti porodice sa djecom. Dakle zakona koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri, a koji podrazumijeva harmonizaciju, odnosno, izjednačavanje porodiljskih naknada i isplatu dječijeg dodatka. Vlada FBiH je osigurala novac koji se odnosi na obaveze Federacije iz tog zakona, kada zakon stupi na snagu - objašnjava Aljović.

Kaže da su značajno povećana sredstva za poljoprivrednike, tačnije za 18,3 miliona KM u odnosu na ovu godinu.

- Ispoštovan je i onaj zakonom predviđen procenat, koji je definisan zakonom o podršakama u poljoprivredi, u iznosu od tri posto. Ukupan transfer za poljoprivrednike u narednoj godini bi trebalo da iznosi 87 miliona KM. Povećan je i transfer za raseljene kategorije i izbjeglice za ukupno sedam miliona KM. Zatim, povećan je značajno transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH na 30 miliona KM - govori Aljović.

Upitali smo šta se konkretno podrazumijeva pod "sanacijom zdravstvenih ustanova"?

- Zdravstvene ustanove dobrim dijelom su opterećene obavezama, koje se prije svega odnose na neizmirene, neuplaćene doprinose, poreze... Ali svakako nije zanemariti ni nedostatak odgovarajuće opreme, odgovarajućeg kadra... Ja ne bih prejudicirao namjenu, Federalno ministarstvo zdravstva će predložiti program utroška koji će definirati jasnu namjenu ovih sredstava. Za 24 miliona je podignuta ova stavka u odnosu na 2019. godinu - rekao nam je Aljović.

Osvrnuo se i na ulaganje u putnu infrastrukturu u FBiH.

- I u narednoj godini Vlada FBiH planira nastaviti investirati u izgradnju putne infrastrukture. Pojašnjenja radi, sredstva koja smo prikupili na ime izgradnje putne infrastrukture, konkretno za izgradnju i modernizaciju autocesta i brzih cesta, radi se o nekih cirka 300 miliona KM, alocirali smo na poseban podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora. Na taj način smo osigurali da se sredstva svake godine, shodno potrebi za njihovim povlačenjem, prebacuju na implementatore projekata, na javna preduzeća Autoceste FBiH i Ceste FBiH. Za tu namjenu u narednoj godini planirano je ukupno 115 miliona KM - navodi Aljović i dodaje:

- Toliki je zahtjev dostavljen od resornog ministarstva i toliko su procjene da bi se u narednoj godini moglo investirati, odnosno, implementirati u izgradnji cesta i autocesta. Tačnije, onih dionica za koje je predviđeno da će se finansirati iz budžeta FBiH. To je konkretno tunel Hranjen prema Goraždu, dionica Lašva - Nević Polje, južna obilaznica u Mostaru... - govori Aljović.

Najbolje bi bilo da se budžet usvoji do 20. decembra 

Dodaje kako očekuje da se budžet FBiH za 2020. godini usvoji do kraja decembra.

- Nama bi zaista značilo i da to bude desetak dana ranije, do 20. u ovom mjesecu, kako bismo osigurali da nesmetano provedemo sve tehničke pretpostavke u vezi s prelaskom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na budžet. Jer potrebno je da se izmijene određeni podzakonski akti, obavijesti poslovna zajednica da se račun o uplati doprinosa promijeni. Da se tehničke stvari pripreme, zato nam je bitno tih desetak dana - rekao nam je Aljović.

Podsjećanja radi, Federalna vlada je utvrdila Prijedlog budžeta za 2020. godinu koji iznosi 4.954.392.401 KM i za 2,2 milijarde KM je veći u odnosu na ovu godinu zbog integrisanja Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje sa statusom budžetskog korisnika.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.