open-navfaktor-logo
search
Revizorski izvještaj
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova 17 puta mijenjalo Plan nabavki u 2023. godini, kupljena i profesionalna tava
Prvobitnim planom planirane su nabavke u vrijednosti od 1.379.741 KM, a u konačnici cifra je iznosila nešto više od sedam miliona KM
AUTOR: E.D.-Š.
07.06.2024. u 20:52
get url
text
Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova
Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova
Plan nabavki Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji je donesen 27. januara 2023. godini mijenjan je i dopunjavan u toku godine čak 17 puta, utvrdili su federalni revizori.
Nabavka uniformi, tonera...
Prvobitnim planom planirane su nabavke u vrijednosti od 1.379.741 KM, a nakon izvršenih izmjena povećana je za 5.636.601 KM, da bi u konačnici iznosile 7.016.342 KM. Revizori su međutim utvrdili da je realizirano 57 posto jer je bilo odstupanja.
- Od konačnog iznosa planiranih nabavki (7.016.342 KM), prema prezentiranom Izvještaju o provedenim postupcima i zaključenim ugovorima za 2023. godinu, realizovano je 3.992.279 KM, što predstavlja 57 posto realizacije planiranih nabavki. Najznačajnije odstupanje je kod realizacije otvorenih postupaka (planirano 5.045.204 KM, ostvareno 2.361.067 KM) jer su planirani otvoreni postupci pokrenuti u toku 2023. godine, ali nisu realizovani zbog žalbe ili su poništeni (nabavka uniformi 1.700.000 KM, nabavka tonera za 2024. i 2025. godinu 130.000 KM, nabavka opreme za rekonstrukciju sale 194.438 KM) - navodi se u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2023. godinu.
Dio iz revizorskog izvještaja o javnim nabavkama
Kupljena profesionalna nagibna tava
Između ostalih, federalni revozori su revidirali nabavku profesionalne nagibne tave na struju, profesionalnog električnog štednjaka i šest aparata za pripremanje toplih napitaka, putem direktnog sporazuma, ukupne ugovorene vrijednosti 28.278 KM.
- Uvidom u pojedinačne postupke konstatovano je dijeljenje postupka javnih nabavki jer je riječ o istim ili sličnim nabavkama profesionalnih mašina i aparata. Navedeno nije u skladu sa članom 15. stav 7. Zakona o javnim nabavkama, gdje je definisano kako ugovornom organu nije dozvoljeno dijeljenje predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka - naveli su federalni revizori.
Revidirali su i nabavku oružja.
"Viša sila" spriječila ugovornu isporuku oružja 
- Nabavka oružja za potrebe Policijske akademije pokrenuta je odlukom od 25. 4. 2023. godine, procijenjene vrijednosti 97.519 KM. U postupku nabavke oružja dostavljena su četiri zahtjeva za učešće (KM Trade Visoko, SHOT Zenica, MM Trade Široki Brijeg i DanialS Tešanj. Konačna ponuda dostavljena je od jednog ponuđača (SHOT Zenica) sa kojim je i zaključen ugovor u vrijednosti od 82.321 KM. Ugovorom je utvrđen rok isporuke 22. 12. 2023. godine.
Dobavljač je 27. 11. 2023. godine dostavio obavijest o neplaniranom kašnjenju uzrokovanom višom silom (vlada dobavljača privremeno zaustavila izdavanje dozvola za oružje i municiju na period od 90 dana) i zatražio produženje roka do kraja aprila 2024. godine u skladu s odredbama člana 75. stav 5. Zakona o javnim nabavkama. Sačinjen je Ugovor o izmjeni ugovora o isporuci oružja potpisan 20. 12. 2023. godine, kojim je utvrđen novi rok isporuke 30. 4. 2024. godine - naveli su federalni revizori.
Rezimirali su da u toku 2023. godine "ugovorni organ nije sa dužnom pažnjom pristupio planiranju i procjeni ugovornih rokova za isporuku roba te izvršenje radova i usluga, što je za posljedicu imalo značajno kašnjenje u realizaciji ugovornih rokova".
Osvrnuli su se i na evidenciju o radnom vremenu.
Svi u isto vrijeme dolaze i odlaze s posla, nema podataka o pauzama 
- Konstatujemo da evidencije nisu jedinstvene na nivou Ministarstva i da za pojedine organizacione jedinice ne sadrže podatke o korištenju dnevnog odmora i drugom odsustvu sa posla u toku radnog vremena (službeni put, privatni izlazak i sl.), a u pojedinim slučajevima podaci o vremenu početka i završetka rada su identični kod svih zaposlenika i ne sadrže podatak o korištenju pauze, zbog čega izražavamo sumnju u njihovu vjerodostojnost. Također, nije donesena odluku o radnom vremenu za sektore koji rade u smjenama ili turnusima - stoji u izvještaju.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.