open-navfaktor-logo
search
Nije u skladu sa zakonom
Revizori utvrdili: Sporna nabavka 11 skupih mobitela u ministarstvu Rame Isaka
Tenderska dokumentacija za nabavku mobilnih aparata, u dijelu tehničke specifikacije, sačinjena je na način da je upućivala na određenog proizvođača, odnosno tip i marku uređaja, što znači da nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup
AUTOR: E.D.-Š.
06.06.2024. u 22:54
get url
text
Ramo Isak
Ramo Isak
FOTO: Damir Hodžić
U Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2023. godinu, Ured za reviziju institucija u FBiH utvrdio je kako nabavka 11 mobilnih telefona nije bila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
- Nabavka 11 mobilnih aparata ukupne procijenjene vrijednosti 34.188 KM izvršena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ova nabavka je Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki planirana u novembru 2023. godine. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 30 ponuđača, a ponudu su dostavila tri ponuđača. Održana je e-aukcija i sa prvorangiranim ponuđačem Tehno Mag d.o.o. Orašje zaključen je ugovor.
Uvidom u tendersku dokumentaciju utvrđeno je da je tražen mobilni aparat određenih karakteristika, i to: godina proizvodnje 2023, postotak prednje površine minimalno 90.12 posto, i težina 221 gram. Na ovaj način ugovorni organ je isključio mogućnost ponude uređaja koji nisu u skladu sa navedenim uvjetima, zbog čega ne možemo potvrditi da je tehnička specifikacija sačinjena na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju. Navedeno nije u skladu sa članovima 3. i 54. Zakona o javnim nabavkama - navode federalni revizori.
Revidirali su i postupak direktnog sporazuma za nabavku mobilnog aparata u vrijednosti 3.324 KM (procijenjene vrijednosti 3.451 KM).
- Zahtjevi za dostavljanje ponude upućeni su na adrese tri ponuđača. U utvrđenom roku ponude su dostavila dva ponuđača. Ugovor je zaključen sa ponuđačem Macline d.o.o. Sarajevo čija je cijena bila najniža.
Uvidom u tendersku dokumentaciju utvrđeno je da je tehničkom specifikacijom tražen mobilni aparat koji ima operativni sistem IOS 16. Na ovaj način ugovorni organ je isključio mogućnost ponude uređaja koji imaju druge operativne sisteme, zbog čega ne možemo potvrditi da je tehnička specifikacija sačinjena na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju. Navedeno nije u skladu sa članovima 3. i 54. Zakona o javnim nabavkama - navode federalni revizori.
Pojašnjavaju kako je Zakonom o javnim nabavkama propisano da je ugovorni organ dužan da postupa transparentno i da se u postupku javne nabavke prema ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.
- Tenderska dokumentacija za nabavku mobilnih aparata, u dijelu tehničke specifikacije, sačinjena je na način da je upućivala na određenog proizvođača, odnosno tip i marku uređaja, što znači da nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup za sve ponuđače u skladu sa članovima 3. i 54. Zakona o javnim nabavkama. Utvrđeno je i da nabavke po direktnim sporazumima, ugovorene vrijednosti u iznosu od najmanje 28.278 KM, nisu izvršene u skladu s članom 15. Zakona o javnim nabavkama, gdje je definisano kako ugovornom organu nije dozvoljeno dijeljenje predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka - stoji u revizorskom izvještaju. 
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.