open-navfaktor-logo
search
Vlada FBiH
Izmijenjen procenat raspodjele prihoda ostvarenih od igara na sreću, sada najviše ide Ministarstvu kulture
Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
27.10.2022. u 11:43
get url
text

Izmjene se odnose na opće kriterije za finansiranje projekata i programa, a među kojima su broj kalendarskih godina poslovanja korisnika sredstava, broj realizovanih programa i projekata koji su finansirali drugi organi uprave, te preporuke stručnjaka ili nadležne institucije koji su imali učešća u izradi predmetnog projekta.

Kriteriji su, također, učešće vlastitih sredstava u finansiranju projekta, kao i broj pozitivnih izvještaja iz ranijeg perioda za dodijeljena sredstva u skladu sa ovom uredbom.

Prema novom rješenju, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike pripada 20 posto (umjesto dosadašnjih 50 posto) ukupno raspodijeljenih sredstava, Federalnom ministarstvu kulture i sporta 40 posto (dosad se radilo o 15 posto), Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta 10 posto (dosad se radilo o pet posto), dok za federalna ministarstva obrazovanja i nauke, te zdravstva ostaje dosadašnji nivo od 15 posto.

Nadležna ministarstva će, u roku od 30 dana od početka primjene Uredbe, donijeti i objaviti na svojim web stranicama upute o podnošenju prijava na javni konkurs i dostaviti ih Federalnom ministarstvu finansija.

Prema obrazloženju izmjena i dopuna, od početka primjene Uredbe, do kraja prošle godine, izvršena je raspodjela sredstva u iznosu većem od 21,7 miliona KM za programe i projekte, a u toku je raspodjela još 3,8 miliona KM za ovu godinu, što ukupno iznosi više od 25,5 miliona KM.

Od ukupno raspodijeljenih sredstava u ovom periodu najveći iznos je dodijeljen za programe Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, i to 13,4 miliona KM, kojem je, prema odredbama dosadašnje uredbe, pripadalo 50 posto sredstava za programe iz oblasti socijalne politike.

S druge strane, Federalnom ministarstvu kulture i sporta, pripadalo je 15 posto sredstava, te je za programe iz ove oblasti do sada doznačeno oko četiri miliona KM, a što godišnje iznosi između 400 i 500 hiljada KM.

Pored toga, u posljednje dvije godine na prijedlog Vlade FBiH usvojeno je više sistemskih propisa koji uređuju socijalnu politiku u domenu mjesečnih primanja osobama slabijeg imovinskog stanja, te drugih naknada socijalnog karaktera, kao što su Zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom i druga zakonska rješenja.

Cilj tih zakona jeste pružanje efikasnije finansijske podrške u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike.

Preuzimanjem određenih novčanih izdataka na federalni nivo, rasterećeni su kantonalni budžeti, te se očekuje da i oni svoje aktivnosti usmjere na dalju novčanu podršku ovim osobama.

S obzirom na te činjenice, izmjenom ove uredbe, Vlada je iskazala opredjeljenje da preraspodjelom prikupljenih prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, poveća njihovo učešće u svrhu podrške razvoju sporta i kulture, poduzetništva i obrta, obrazovanja i nauke, kao i veće podrške mladima, te djelatnostima koje su od javnog interesa.

Inače, prije upućivanja na razmatranje Vladi Federacije, Ministarstvo finansija je Nacrt ove uredbe o dostavilo i radnim tijelima Parlamenta FBiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.