open-navfaktor-logo
search
Revizorski izvještaj
Kako je novac reprezentacije Ministarstva nenamjenski trošen na smještaj Rimca, koliko se zaradilo u komisijama...
Najmanje 862 KM su nenamjenski korištena za smještaj ministra u Sarajevu, uz konzumaciju jela i pića, naveli su federalni revizori
AUTOR: E.D.-Š.
15.06.2024. u 13:49
get url
text
Nediljko Rimac
Nediljko Rimac
FOTO: Faktor
Ured za reviziju institucija u FBiH uvidom u rad Federalnog ministarstva zdravstva u 2023. godini utvrdio je niz nepravilnosti među kojima su i nenamjenski utrošenih 862 KM od reprezentacije za smještaj ministra Nediljka Rimca u Sarajevu, uz konzumaciju jela i pića, iako ima osiguran službeni smještaj u mjestu rada.
Federalni revizori su ukazali i na rad komisija pri Federalnom ministarstvu zdravstva navodeći kako su u njima većinom imenovani zaposlenici koji obavljaju rukovodeće poslove (sekretar, savjetnici i pomoćnici ministra i šefovi odsjeka).
Pojedinim zaposlenicama je u toku 2023. godine isplaćena naknada za rad u pet do devet različitih komisija i radnih tijela u iznosima od 12.240 KM do 16.040 KM.
Nepravilnosti su uočene i kod obračuna troškova službenih putovanja. 
U 2023. godini izdaci za reprezentaciju iznosili su 3.818 KM.
- Uredba o reprezentaciji i poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama definira reprezentaciju kao izdatak koji se javlja u toku redovnog poslovanja, sa ciljem ostvarenja i održavanja poslovnih odnosa, obilježavanja godišnjica i drugih značajnih događaja. Sredstva za reprezentaciju koriste se, između ostalog, za troškove jela, pića i osvježenja koja se služe tokom radnih sastanaka - navodi se u Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva zdravstva za 2023. godine.
Pojašnjavaju kako svaki račun mora u prilogu da sadrži kratak pismeni izvještaj o svrsi korištenja sredstava reprezentacije.
- Uvidom o odabrani uzorak utvrdili smo da računi ne sadrže kratke bilješke iz kojih se može utvrditi svrha korištenja sredstava reprezentacije. Također, sredstva u iznosu od najmanje 862 KM su nenamjenski korištena za smještaj ministra u Sarajevu, uz konzumaciju jela i pića, iako ima osiguran službeni smještaj u mjestu rada na osnovu kojeg ostvaruje pravu na naknadu troškova smještaja u iznosu od 299 KM mjesečno.
Detalji iz revizorskog izvještaja o troškovima reprezentacije
Iz prezentovane dokumentacije nismo se mogli uvjeriti u koje svrhe su korištena sredstva namijenjena za troškove reprezentacije, odnosno da su se koristila u svrhu utvrđenu uredbom - naveli su federalni revizori.
Osvrnuli su se i na rad komisija.
- U komisijama su većinom imenovani zaposlenici koji obavljaju rukovodeće poslove (sekretar, savjetnici i pomoćnici ministra i šefovi odsjeka). Pojedinim zaposlenicama je u toku 2023. godine isplaćena naknada za rad u pet do devet različitih komisija i / ili radnih tijela u iznosima od 12.240 KM do 16.040 KM. Također, u istom periodu je vanjskim saradnicima isplaćena naknada za rad u po jednoj komisiji u iznosima od 8.840 KM do 11.920 KM.
Ministarstvo nije donijelo interni akt kojim bi se ograničio broj komisija u kojima mogu učestvovati zaposlenici (koji su imenovani na osnovu pravilnika donesenih na osnovu zakona), kao ni maksimalni iznos naknade za rad u komisijama koji mogu dobiti na godišnjem nivou, što može utjecati na obavljanje redovnih poslova i aktivnosti - stoji u revizorskom izvještaju.
Dodaju kako uvidom u odabrani uzorak radnih tijela Ministarstva osnovanih Uredbom utvrdili su da u rješenjima o imenovanju nisu navedena radna mjesta na koja su državni službenici ili namještenici raspoređeni, kao i to da izvještaji o radu pojedinih radnih tijela ne sadrže podatke o broju i vremenu održanih sjednica radnog tijela, prekovremenih sati ili sati rada u dane vikenda ili praznika.
- Prema prezentiranim izvještajima o radu, rad komisija odvijao se izvan radnog vremena. Međutim, uvidom u izvještaje prijava na kontrolorima radnog vremena za pojedine članove komisija ne možemo potvrditi da su zadatke obavljali van radnog vremena, čime nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni uredbom za isplatu naknade.
Shodno navedenom, ne možemo potvrditi osnovanost isplate naknada za članove pojedinih komisija - navode revizori.
U revizorskom izvještaju se govori i o putnim troškovima.
- Izdaci za putne troškove iznose 11.933 KM. Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja definirano je da naknade za službeno putovanje mogu uključivati naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove predviđene uredbom. Članom 16. Uredbe propisuju se rokovi za podnošenje izvještaja sa službenog puta, kao i elementi koje izvještaj mora sadržavati.
Uvidom u obračun troškova službenih putovanja utvrdili smo da pojedini izvještaji sa službenog puta ne sadrže sve elemente u skladu sa odredbama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Navedeni nedostaci su uočeni u dijelu informacija o datumu i vremenu polaska i povratka sa službenog putovanja, izjave da li je na službenom putu bila osigurana ishrana (tri obroka), kao i specifikacije nastalih troškova koja sadrži: naziv, vrstu i iznos nastalih troškova u svrhu službenog putovanja za koje se prilažu računi - stoji u revizorskom izvještaju i dodaje:
- Nismo se uvjerili u opravdanost isplaćenih naknada s obzirom na to da kod većine uzorkovanih naknada izvještaj sa službenih putovanja nije sadržavao sve propisane elemente, niti su kod nastalih troškova priloženi računi shodno odredbama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.