open-navfaktor-logo
search
Bankarstvo u FBiH
Mogu li banke odbiti da nezaposlenoj osobi otvore račun?
Osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u Federaciji da bi dobili jednokratnu novčanu pomoć Vlade Federacije BiH od po 100 KM, a prema dopuni Uredbe o pomoći stanovništvu koja je donesena 22. septembra, moraju otvoriti transakcijski račun u banci, na koji će im se uplatiti novac. 
05.10.2022. u 08:46
get url
text

Našoj redakciji požalili su se čitatelji kazavši kako ima banaka koje odbijaju otvoriti račun nezaposlenim osobama.

Banke mogu odbiti zahtjev ako...

Pojašnjenje smo potražili u Agenciji za bankarstvo FBiH.

- Banke su saglasno sa odredbama člana 8.b Zakona o unutrašnjem platnom prometu, dužne svakom fizičkom licu (zaposlenom i nezaposlenom) koje ima zakonit boravak u Federaciji, a nema otvoren račun za obavljanje platnog prometa, na njegov zahtjev omogućiti otvaranje i korištenje računa sa osnovnim uslugama - odgovorili su nam u Agenciji i dodali:

- Banke mogu odbiti zahtjev za otvaranje osnovnog računa ako fizičko lice kod druge banke već ima otvoren račun za obavljanje platnog prometa, osim u slučaju da je osoba dala izjavu u pisanoj formi i dostavilo obavještenje druge banke da će isti račun biti ugašen nakon otvaranja osnovnog računa.

Pojašnjavaju kako je odredbama člana 7. stav (1) tačka c) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, propisano da obveznici (banke) u postupku provedbe mjera identifikacije i praćenja moraju dobiti podatke o svrsi i namjeni prirode poslovnog odnosa ili transakcije.

Korisnici se mogu obratiti Agenciji 

- Odredbama člana 8. navedenog Zakona propisano je da obveznik koji ne može provesti mjere iz člana 7. stav (1) tačka c) ovog zakona ne smije uspostaviti poslovni odnos ili izvršiti transakciju, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos.

Slijedom navedenog, važeći zakonski okvir definiše otvaranje računa fizičkom licu kod banke bez obzira na to da li je fizičko lice u radnom odnosu ili ne, uz poštivanje odredbi definisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u dijelu koji se odnosi na svrhu i namjenu uspostavljanja poslovnog odnosa sa bankom - kazali su nam u Agenciji za bankarstvo FBiH.

Objasnili su, ukoliko korisnici finansijskih usluga smatraju da se banka ne pridržava odredbi zakona, podzakonskih akata, općih uvjeta poslovanja ili dobrih poslovnih običaja, mogu se obratiti Agenciji, saglasno Odredbama odluke o uvjetima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenta.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.