open-navfaktor-logo
search
Izborni plijen
NiP-u najprofitabilnije kompanije, Našoj stranci Lutrija i kultura, SDP-u struja i banke
Skoro sve što vrijedi u Federacije BiH (ne računamo HDZ) pripalo je Narodu i pravdi.
19.05.2023. u 21:30
get url
text

"Ekstra kategorija"

Narodu i pravdi, već smo objavili, pripalo je najprofitabilnije preduzeće u Federaciji – BH Telecom. Ova kompanija je, recimo, u prošloj godini prijavila dobit u iznosu od 50,6 miliona KM. SDP-u BiH, kao najvećoj stranci u vlasti, pripala je Elektroprivreda BiH koja je u 2022. godini ostvarila dobit u iznosu od 6,15 miliona KM. I to u periodu kada su cijene električne energije bile na historijskom nivou.

No, cijene električne energije padaju, što znači da će u Elektroprivredi BiH padati prihodi, što bi moglo izazvati nove probleme u rudnicima koji posluju u okviru koncerna. Iz "ekstra klase", SDP-u je još pripala i BH Pošta sa prošlogodišnjom dobiti u iznosu od 3,7 miliona maraka. Našoj stranci pripale su Željeznice Federacije BiH koje su poslovnu 2022. godinu završile sa 1,6 miliona dobiti.

FOTO: Istraga.ba

A kategorija

I u ovoj raspodjeli, NiP je prošao najbolje. Pripali su im Aerodrom Sarajevo, dobit GINEX Goražde, Federalna uprava civilne zaštite, KCUS, Union Banka, BH Gas i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

SDP je dobio Razvojnu banku, Igman Konjic, UKC Tuzla, Agenciju za vodno područje slivovi rijeke Save, Federalnu televiziju i Poreznu upravu FBiH.

Naša stranka je dobila Operator za obnovljive izvore energije, PIO/MIO i Lutriju BiH.

JP Aerodrom Sarajevo je 2022. godinu završio za rekordnom dobiti u iznosu od 13,8 miliona maraka. I ta kompanija je, rekosmo, pripala NiP-u. Goraždanski Ginex sa 11 miliona dobiti je pripao NiP-u. Stranka Elmedina Konakovića je, tako, preuzela i represivne mehanizme – Federalnu upravu za inspekcijske poslove.

Za to vrijeme SDP BiH je dobio neprofitnu Razvojnu Banku, Igman Konjic koji je 2022. godine ostvario dobit u iznosu od 3,4 miliona KM. Porezna uprava FBiH, gledajući na prvu, jeste bitna institucija. Međutim, rješenja Porezne uprave nisu konačna i izvršna, jer stvarnu kontrolu ima ministar finansija FBiH kao drugostepeni organ. A ministar finansija je Toni Kraljević iz HDZ-a BiH. Kada je u pitanju FTV, upitno je da li će SDP to uspjeti preuzeti, jer je za imenovanje nove uprave nužna izmjena Zakona o Javnom servisu o RTVFBiH.

Naša stranka je u ovoj kategoriji dobila Operator za obnovljive izvore energije koji, faktički, kontrolira proizvodnju solarne i vjetro energije i daje poticaje za ovu vrstu proizvodnje energije. NS-u pripada i stabilizirani Fond PIO/MIO. Lutrija BiH koja pripada Našoj stranci jedna je od najstabilnijih kompanija koja je 2022. godinu završila sa dobiti u iznosu od 2,3 miliona KM.

B kategorija

I u ovoj kategoriji NiP je apsolutni pobjednik. Vogošćanski Pretis je 2022. godinu završio sa dobiti u iznosu od 5,8 miliona KM. Kompanija je pripala NiP-u. Tu je još i FIA, JP Una i Agencija za državnu službu FBiH koja kontrolira sva zapošljavanja državnih službenika u Federaciji BiH. NiP-u pripada i Odbor za žalbe, KPZ Sarajevo i Registar za vrijednosne papire.

SDP-u BiH su pripali Sarajevoputevi sa 235 hiljada maraka ostvarene dobiti u 2022. godini, bugojanski BINAS koji je među najslabijim kompanijama u oblasti namjenske industrije (do 2022. godine stalni gubitak, u 2022. godini dobit od 417 hiljada KM), te tri zatvora – KPZ Bihać, KPZ Tuzla i KPZ Zenica. Tu je i dio Sarajevo osiguranja, te Zavoda za transfuzijsku medicinu, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Agencija za intelektualno vlasništvo.

Naša stranka je dobila Zavod za poljoprivredu, Zavod za statistiku FBiH, Ured za reviziju institucija FBiH, AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu) i Pravobranilaštvo FBiH.

FOTO: Istraga.ba

C kategorija

Narod i Pravda i u ovoj kategoriji dominira. Pripada im Federalna novinska agencija preko koje mogu kontrolirati medijski prostor, zatim Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove koja vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na: izmjeru, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina. NiP-u pripada i Unis Ilidža, Fondacija za bibliotečku djelatnost, te Remontni zavod Hadžići.

SDP BiH je dobio Energoinvest, ZRAK koji je u stečaju, manje poznati Zavod za programiranje razvoja, Zavod za agropedologiju, Zavod Pazarić, Fondacija za muzičke i scenske umjetnosti, Fond za zaštitu okoliša, Unis Tools u stečaju i Fondaciju za izdavaštvo.

Naša stranka je dobila BNT Novi Travnik, Fondaciju za kinematografiju, Filmski centar Sarajevo i Hidrometeorološki zavod.

D kategorija

U D kategoriji, najmanje atraktivnim mjestima, NiP nije uzeo ništa. Naša stranka je uzela Feroelektro, dok je SDP pristao da zastupa državni kapital u Arcelor Mittalu, Energopetrolu, Agrokomerc. Najvećoj stranci su pripale još Agencija za privatizaciju, Agencija za reviziju privatizacije i Fond za studentske zajmove, navodi Istraga.ba.

Kako je NiP prošao u pregovorima o podjelama pozicija u javnim preduzećima i ustanovama, najbolje dokazuje primjer iz Kantona Sarajevo – oblast zdravstva.

KCUS – NiP. Opća bolnica – NiP. Zavod zdravstvenog ositguranja KS- NiP. Zavod za javno zdravstvo KS – NiP. Psihijatrijska bolnica Sarajevo – NiP. Zavod za medicinu rada KS – NiP. Zavod za bolesti ovisnosti – NiP.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.