open-navfaktor-logo
search
Epidemiološke mjere
Nova naredba Kriznog štaba KS u primjeni od sutra
Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je novu naredbu koja će biti u primjeni od sutra, 25. februara 2021. godine.
24.02.2021. u 17:05
get url
text

Sadržaj naredbe objavljujemo u nastavku:

1. Zabranjuje se organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 30 osoba;

2. Zabranjuje se organizacija za sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 osoba (svadbe, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode);

3. Zabranjuje se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće;

4. Naređuje se obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru (prekrivena usta, nos i brada) osim za:
- djecu mlađu od sedam godina života
- učenike osnovnih škola od prvog do petu razreda tokom obavljanja nastave u učionicama
- osobe sa invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju i
- osobe koje obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata;

5. Naređuje se obavezno propisno pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra u zatvorenom i otvorenom prostoru;

6. Naređuje se svim osobama da se, uz propisno nošenje zaštitnih maski i održavanja fizičkog rastojanja u zatvorenom i otvorenom prostoru, pridržavaju i svih uputstava Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;

7. Naređuje se da sve pravne osobe, preduzetnici i fizičke osobe koje su u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima zaštićeni maskom, da  obavezno sprovode mjere dezinfekcije, osiguraju maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih, da se pridržavaju uputstava Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju;

8. Naređuje se organizacija radnog vremena u periodu od 5 do 23 sata:
- svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpe stanice, objekti za smještaj i dr.),
- priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, i dr.).
- svim tržnim centrima uz obavezno prisustvo covid redara u okviru radnog vremena;

9. Naređuje se subjektima koji obavljaju registrovanu djelatnost da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti, na radnom mjestu;

10. Naređuje se organizovanje takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;

11. Naređuje se subjektima koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (kina, pozorišta, muzeji i si.) da:
- organizuju svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera sa posebnom pažnjom na ograničenje broja osoba u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance,
-na ulazu u objekat da postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući da je za svaku osobu potrebno sedam metara kvadratnih;

12. Naređuje se svim subjektima koji obavljaju registrovanu djelatnost da vrše svakodnevnu dezinfekciju i pojačanu higijenu svojih poslovnih prostorija. Dezinfekciju i pojačanu higijenu mogu i samostalno obavljati;

13. Naređuje se se svim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlaštenja da organizuju svoj rad sa građanima na sljedeći način:
- na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
- održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,
- omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku;

14. Naređuje se svim pravnim subjektma kao i kantonalnim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlašćenja da mogu organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće;

15. Dozvoljena su okupljanja na sahranama do najviše 25 osoba, uz zabranu da se saućešće ožalošćenim izražava bliskim kontaktom;

16. Naređuje se upravama groblja obavezno nadziranje pridržavanja epidemijskih mjera propisanih za okupljanja na sahranama i izražavanja saućešća ožalošćenim;

17. Naređuje se svim školama stranih jezika da svoju djelatnost obavljaju uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera;

18. Naređuje se svim autoškolama da teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, da satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obavezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, da pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobile, te da se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje;

19. Naređuje se upraviteljima zgrada, poslodavacima i predstavnicima javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi, i slično);

20. Preporuka je da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte;

21. Naređuje se organizatorima okupljanja da osiguraju da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovno provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo;

22. Naređuje se svim poslodavcima da zabrane dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, da smanje fizički kontakt između zaposlenika kad god je to moguće, da uvedu rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla, da uvedu klizno radno vrijeme gdje je to moguće, da organizuju rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće, da smanje broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru, da redovito provjetravaju prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

23. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantoma Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora.

24. Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovom Naredbom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovom Naredbom i o tome obavijeste Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Vladu Kantona Sarajevo.

25. Nepoštovanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru ("Službeni list", broj 00/00 I 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Federacije BiH", broj 29/05).

26. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25.02.2021. godine, do isteka roka od 14 dana.

Na sve što nije regulisano ovom Naredbom primjenjivat će se direktno odredbe Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 03-33-55-2/2021 od 11.02.2021, godine, saopćio je Press Kantona Sarajevo.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.