open-navfaktor-logo
search
Slučaj Izetbegović
Politički rat koji se prelio na UNSA: Rektor Škrijelj prkosi jednoglasnom stavu profesora Medicinskog fakulteta
Senat Univerziteta u Sarajevu bi na sutrašnjoj vanrednoj sjednici trebao odlučivati o doktoratu direktorice KCUS-a prof. dr. Sebije Izetbegović, a samim time posredno i o diplomama i akademskim karijerama nekoliko hiljada studenata kojima je Izetbegović bila predavač, profesor ili mentor.
12.04.2023. u 18:44
get url
text

Naime, Senat bi sutra trebao razmatrati izvještaj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, koja je 3. aprila izdala rješenje kojim se nalaže proglašavanje nevažećom diploma doktora medicinskih nauka prof. dr. Sebije Izetbegović, a na osnovu ranije odluke Senata o poništavanju magistarskog zvanja.

Ukoliko Senat održi sjednicu i donese odluku sličnu onoj koja se odnosila na magistarsko zvanje, izvjesno je problematiziranje i oporavanje diploma i akademskih zvanja studenata kojima je Izetbegović bila predavač, profesor i mentor. A radi se o gotovo svim postratnim generacijama studenata Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, njih gotovo 10.000. Samo u ovom trenutku je, prema informacijama sa Medicinskog fakulteta, u toku priprema i odbrana tri doktorska rada u kojima je mentor prof. dr. Izetbegović. Sudbinu tih budućih doktora nauka, ali i svih njihovih kolega koji su u proteklih više od 20 godina stjecali zvanja tokom obrazovnog procesa u kojem je učestvovala prof. dr. Izetbegović, mogao bi odrediti "akademski rat" koji se, očigledno, prelio iz političke u sferu visokog obrazovanja, a kojeg predvodi rektor Univerziteta u Sarajevu Rifet Škrijelj.

Održavanjem vanredne sjednice Senata i usvajanjem bilo kakve odluke bi se prekršio Zaključak Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta od 10. aprila ove godine, kojim se potvrđuju dosadašnji stavovi Vijeća o validnosti diplome magistra nauka prof. dr. Izetbegović, te se od rektora Škrijelja traži da uputi žalbu na rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Vrijedi naglasiti da je Nastavno-naučno vijeće ovaj Zaključak usvojilo jednoglasno, uz podršku svih 75 prisutnih članova. Senat je već pri donošenju odluke o poništenju magistarskog zvanja prof. dr. Izetbegović donio odluku suprotnu stavu Nastavno-naučnog vijeća kao najvišeg stručno-naučnog tijela Medicinskog fakulteta. Podsjećamo, ad hoc komisija Nastavno-naučnog vijeća, koja je formirana na osnovu zkaljučka Senata je, analizirajući sve činjenice i okolnosti u vezi sa magistarskim studijom prof. dr. Izetbegović, konstatovala da su "ispunjeni svi zakonski i drugi uslovi propisani aktima Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu za dodjelu diplome".

Taj izvještaj je jednoglasno verifikovalo i usvojilo Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta. Uprkos stavu struke, Senat predvođen rektorom Škrijeljom je prošlog mjeseca donio odluku o poništavanju magistarskog zvanja prof. dr. Izetbegović, odnosno poništavanju upisa u Matičnu knjigu magistranata na ime Sebije Izetbegović. Da je ta odluka nezakonita, upozorila je na sjednici Senata i dekanesa Pravnog fakulteta Zinka Grbo, koja je bila protiv usvajanja takve odluke. Dekanesa Grbo je konstatovala da visokoškolska ustanova može pod određenim uslovima poništiti diplomu, ali da ne može, pozivajući se na član 77. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, poništiti upis u matičnu knjigu. Dekanesa Grbo je u svom obrazloženju konstatovala da je pri donošenju odluke Zakon o visokom obrazovanju „tumačen i primjenjivan proizvoljno“. Ovaj naizgled akademski spor, a u suštini politički, će sasvim sigurno dobiti pravni epilog, s obzirom da su pred nadležnim sudovima pokrenuti procesi nakon kojih će biti utvrđena (ne)zakonitost postupaka rektora Škrijelja i Senata na čijem je čelu.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.