open-navfaktor-logo
search
Odluka iz 2018.
"Premijer Dino" pripazio pojedince, revizori ustanovili: Firme za korištenje vode duguju 14 miliona KM
U Kantonu Sarajevo nekoliko firmi već godinama koristi i eksploatira prirodne resurse, a samo neke od njih radile su u skladu sa zakonom, na osnovu potpisanih koncesionih ugovora.
19.10.2020. u 21:29
get url
text

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, u izvještaju za 2019. godinu, naveo je da su prema prezentiranim podacima potraživanja po osnovu Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo na dan 31. decembar 2019. godine iskazana u iznosu od 13 miliona i 982.335 KM.

Ovaj iznos odnosi se samo na potraživanje koje pripada Kantonu, a ne uključuju obaveze, odnosno dugovanja prema općinama.

Ukupna potraživanja po osnovu koncesionih i drugih naknada za korištenje i eksploataciju prirodnih resursa u knjigovodstvenim evidencijama Ministarstva privrede iskazana su u iznosu od 15 miliona i 551.347 KM, i odnose se na dio potraživanja koja pripadaju Kantonu.

U 2019. godini bilo je aktivnih 12 ugovora o koncesijama koje je zaključila Vlada KS, od čega sedam za eksploataciju voda, četiri za eksploataciju mineralnih sirovina i jedan za pravo na izgradnju i korištenje vjetroelektrane. Jedan ugovor o koncesiji zaključio je Srednjobosanski kanton (lokacija na području oba kantona).

Ministarstvo privrede ne ispostavlja fakture i rješenja kojima se utvrđuje visina naknade za koncesiju, a sa dužnicima se ne vrši usaglašavanje stanja.

Do februara 2018. godine na snazi je bila Odluka o plaćanju naknade za eksploataciju voda, i to 1,5 KM po kubnom metru zahvaćene vode, odnosno 1,5 posto od ukupnog godišnjeg ostvarenog bruto prihoda eksploatacijom vode. Naknadu su bili obavezni plaćati svi pravni subjekti koji su nosioci prava korištenja vode na području Kantona ili će to postati, a koji nemaju zaključene ugovore o koncesijama.

Ova odluka, konstatovali su federalni revizori u izvještaju za 2019. godinu, stavljena je van snage početkom 2018. godine, a ugovori o koncesiji sa korisnicima voda još nisu zaključeni.

Prema prezentiranoj dokumentaciji, Ministarstvo privrede upućuje Kantonalnom pravobranilaštvu zahtjeve za pokretanje sudskih sporova protiv korisnika prirodnih resursa koji nisu izmirili svoje obaveze. Također, federalni revizori su izdali i preporuke uz dodatna pojašnjenja. 

Ured za reviziju institucija u FBiH, podsjećamo, u decembru 2017. godine, u svom izvještaju naveo da je dug firmi prema Kantonu i općinama oko 25 miliona maraka, te da korištenje podzemnih voda ne samo da nisu plaćale firme koje nisu imale ugovor, već i one koje su se ugovorima obavezale na to, jedva da su bilo šta uplaćivale u budžet Kantona Sarajevo.

Samo 20-ak dana poslije objavljivanja ovog izvještaja, 25. januara 2018. godine tadašnji premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisuje Odluku kojom se deset firmi u Kantonu oslobađaju plaćanja bilo kakve naknade.

Konaković je Odlukom koju je potpisao dva mjeseca prije nego će biti smijenjen, stavio van snage Odluku iz 2012. godine, prema kojoj su firme koje nisu imale sklopljene koncesione ugovore bile dužne da plaćaju 1,5 KM po potrošenom kubiku vode (pitke, mineralne, termomineralne).

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.