open-navfaktor-logo
search
Vlada KS
Šta predviđa zakon o sprečavanju nepotizma: Ko su bliski srodnici, smije li se biti član političke stranke
Skupština Kantona Sarajevo će na narednoj sjednici razmatrati Nacrt zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo.
19.04.2021. u 07:45
get url
text

U članu 4. ovog Nacrta zakona navodi se da je u sukobu interesa zaposlenik u slučaju: rada pod rukovodstvom bliskog srodnika, članstva u organima političkih stranaka, kandidovanja i imenovanja na javne funkcije suprotno proceduri propisanoj ovim zakonom.

U Nacrtu se navodi pojašnjenje šta podrazumijeva pojam "bliski srodnik". To su bračni ili vanbračni partner, srodnik po krvi u pravoj liniji (roditelji i djeca), usvojitelj ili usvojenik, srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva (braća i sestre, djeca braće i sestara) srodnik po tazbini do drugog stepena srodstva (roditelji bračnog ili vanbračnog partnera i braća i sestre bračnog ili vanbračnog partnera).

Ako je zaposlenik organa državne službe zatečen da radi pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika u momentu stupanja na snagu ovog zakona ili na mjesto neposredno pretpostavljenog bude raspoređen njegov bliski srodnik, zaposlenik se premješta na isto ili slično radno mjesto u drugoj organizacionoj jedinici ili drugom organu državne službe za koje su potrebni isti uslovi za obavljanje poslova i ista plata.

Također je navedeno da "ako je zaposlenik drugog organa javnog sektora zatečen da radi pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika u momentu stupanja na snagu ovog zakona ili na mjesto neposredno pretpostavljenog bude raspoređen njegov bliski srodnik, zaposleniku se uručuje otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, kojim mu se nudi drugo radno mjesto u drugoj organizacionoj jedinici tog organa javnog sektora, a za koje su potrebni isti uslovi za obavljanje poslova i ista plata".

Zakonom je predviđeno u slučaju da ne postoji mogućnost premještaja, odnosno raspoređivanja na drugo radno mjesto, da će zaposlenik nastaviti raditi na svom radnom mjestu do sticanja uslova za premještaj, odnosno raspoređivanje o čemu je dužan voditi računa rukovodilac organa državne službe.

Zakon određuje i da zaposlenik može biti član političke stranke, ali da politička uvjerenja ne smiju utjecati na njegov rad, te da ne može biti član organa političkih stranaka, kao i da u svom radu ne smije slijediti instrukcije političkih stranaka, te za vrijeme radnog vremena na bilo koji način iznositi svoje političko mišljenje i podsticati ostale zaposlenike da se uključe u rad političke stranke.

Ovim zakonom se zabranjuje i nepotizam.

- Nosioci javnih funkcija ne mogu donositi bilo koju odluku o zapošljavanju zasnovanu na nepotizmu. Pod odlukom se podrazumijevaju odluke koje se odnose na zapošljavanje i promjene u radnopravnom statusu zaposlenika (interni premještaj, unapređenje i sporazumno preuzimanje zaposlenika) – navodi se u zakonu koji će razmatrati zastupnici u Skupštini KS.

Na isti način se zabranjuje i zapošljavanje po osnovu članstva u političkoj stranci.

Član 11 ovog zakona predviđa zabranu korištenja funkcije u privatne svrhe, tačnije da se funkcija ne smije koristiti radi ostvarivanja bilo kakve materijalne ili nematerijalne koristi, privilegije, povlastice ili izuzimanja od zakonom utvrđenih obaveza, za sebe ili drugoga, da ne smije privilegovati lica radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili zbog porijekla, ličnih ili porodičnih veza., kao i to da ne smije koristiti povlaštene informacije o radu državnih organa radi lične koristi ili koristi interesno povezanih lica.

Ukoliko dođe do sukoba interesa, nepotizma i stranačkog zapošljavanja prijava se podnosi Uredu za borbu protiv korupciju i upravljanje kvalitetom KS, nakon čega odmah, a najkasnije u roku od pet dana od prijema prijave Ured je dužan prijavu proslijediti Komisiji za procjenu opravdanosti izuzeća.

Zakon predviđa i načine sklapanja ugovora o djelu, a obuhvata i uspostavu registra ugovora o djelu u organima javnog sektora u KS.

Iz ovog zakona izuzeti su oni koji se bave deficitarnim zanimanjima, istaknuti stručnjaci i umjetnici za koje Komisija utvrdi da se izuzimaju od primjene odredbi ovog zakona, osobe koje postanu srodnici nakon zasnivanja radnog odnosa u nekom od organa javnog sektora, ta zakonske odredbe se ne odnose ni na u Upravi policije MUP-a KS.

Za nepoštivanje zakona predviđene su i novčane kazne.

- Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 9.5000 KM kaznit će se za prekršaj rukovodilac organa državne službe, odnosno drugog organa javnog sektora koji postavi, odnosno zaposli zaposlenika u radni odnos pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika. Istim iznosom kažnjava se i nosilac javne funkcije koji je omogućio zaposlenje ili promjenu radnopravnog statusa na osnovu srodničke ili stranačke pripadnosti, kao i nosilac javne funkcije koji je koristio javnu funkciju za sticanje privatne koristi ili angažman srodnika. Za ponovljeni prekršaj rukovodilac organa javnog sektora i nosilac javne funkcije kaznit će se novčanom kaznom od 10.000 KM do 20.000 KM – navodi se u zakonu.

Također, novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj zaposlenik koji je član upravnih i drugih organa političke stranke ili ukoliko slijedi instrukcije političkih stranaka, a kaznom od 5.000 KM do 9.500 KM kaznit će se za prekršaj rukovodilac organa javnog sektora koji zaključi ugovor o djelu sa licem koje mu je bliski srodnik.

Skupštinski zastupnici će 27. aprila razmatrati Nacrt ovog zakona i ako bude usvojen, stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenim novinama.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.