open-navfaktor-logo
search
Ušanović za Faktor
Subvencioniranje gasa u Kantonu Sarajevo nastavlja se do kraja sezone grijanja
Sa 31. decembrom 2019. godine završilo se subvencioniranje gasa koje je plaćala Vlada Kantona Sarajevo. Hoće li se nastaviti subvencioniranje pitali smo Sejfu Ušanovića, v. d. direktora Sarajevogasa
24.01.2020. u 07:52
get url
text

- U skladu sa izjavom ministra komunalne privrede i infrastrukture KS Srđana Mandića i na osnovu postignutih dogovora, subvencioniranje cijene prirodnog gasa bit će nastavljeno do kraja sezone grijanja, što znači da će cijena prirodnog gasa za krajnje potrošače ostati nepromijenjena – kazao je Ušanović.

Cijena prirodnog gasa po kategorijama kupaca od 01.01.2020. godine, tj. nakon stupanja na snagu Odluke Vlade FBiH o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa pogledajte u ovoj tabeli:

Zbog visoke cijene gasa mnogi su odustali od ovog načina zagrijavanja kuća i pored subvencioniranja Vlade KS za priključivanje na gasnu mrežu. Direktor Sarajevogasa tvrdi da to nije tačno i pojašnjava.

- U 2019. godini  u pogon je stavljeno 1.186 novih mjernih mjesta prirodnog gasa. Nastavak realizacije projekta "Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa" u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo imao je značajan utjecaj na strukturu novih mjernih mjesta u kojoj dominiraju kupci iz tarifne kategorije Domaćinstva. U evidencijama preduzeća razlikujemo trajnu i privremenu odjavu usluga. Trajna odjava usluga podrazumijeva otpajanje sa priključnog voda, otpajanje ili demontažu mjernog uređaja, a takvih zahtjeva (naloga) je u 2019. godini ukupno realizovano 144 od čega je 12 trajnih odjava kupaca po osnovu saznanja da je kupac nosilac računa umro, te 132 trajne odjave kupaca po osnovu otpajanja sa priključnog voda, otpajanja ili demontaže mjernog uređaja – tvrdi Ušanović.

Prema Uredbi o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo definisana je privremena odjava usluga, koja ne može trajati duže od 24 mjeseca, a vrši se pisanim obavještavanjem distributera gasa. U tom periodu kupac nema troškova za održavanje mjernog mjesta, mjerni instrument se plombira i stavlja van funkcije. Nakon isteka 24 mjeseca privremena odjava se ne može produžiti, a kupac se opredjeljuje za stavljanje u punu funkciju mjernog mjesta što uključuje plaćanje naknade za mjerno mjesto (i eventualno trošenje gasa) ili za trajnu odjavu. U 2019. godini su evidentirana 142 zahtjeva kupaca za privremenom odjavom usluga. Prethodno predočeni podaci ukazuju da je i u 2019. godini nastavljen trend povećanja broja korisnika prirodnog gasa sa tendencijom - konačnim ciljem vraćanja u upotrebu prirodnog gasa kao primarnog i okolinski najprihvatljivijeg energenta u Kantonu Sarajevo, pojašnjava Ušanović.

Potrošači gasa u Federaciji BiH imaju još jedan namet, jer im se obračunava posebna taksa za izmirenje ratnog duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godine, koju je utvrdila Vlada FBiH 2012. godine.

- Obračun posebne takse se fakturiše mjesečno, izuzev za kupce iz kategorije Domaćinstva kod kojih se obračun posebne takse fakturiše periodično, u principu za period januar-april, maj-oktobar i novembar-decembar. Izuzetno, u slučajevima kada kupac odjavljuje usluge Sarajevogasa ili u slučaju kada se vrši korekcija računa (izdavanje knjižne obavijesti), obračun posebne takse za kupce iz kategorije Domaćinstva vrši se sa datumom odjave, odnosno sa datumom izvršene korekcije. Taksa se obračunava u visini od pet američkih dolara za potrošenih 1.000 kubika gasa i to u protuvrijednosti u KM, po kursu na dan plaćanja takse. To znači da visina takse nije fiksna i ovisi kako od potrošnje gasa, tako i od kursa dolara u odnosu na domaću valutu. Dakle, na ukupnu fakturnu cijenu dodaje se i taksa po osnovu ratnog duga – zaključuje Ušanović.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.