open-navfaktor-logo
search
Mobing
Sve više disciplinskih postupaka protiv uposlenih u Apotekama Sarajevo, šta kažu u ustanovi
U posljednje vrijeme sve češće se u javnom medijskom prostoru problematizira tema mobinga poslodavaca nad radnicima, ne samo u privatnom, već i u javnom sektoru.
27.12.2023. u 07:42
get url
text

Prema saznanjima kojima raspolaže Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, u Javnoj ustanovi Apoteke Sarajevo, nastavlja se, kako kažu, "sa takvom kadrovskom politikom i degradiranjem radnika, bez obzira na ranija upozorenja, skretanja pažnje i nastale posljedice".

Nepravilnosti u poslovanju 

Nedugo, nakon što su u javnost izašle informacije o nizu nepravilnosti u poslovanju ove zdravstvene ustanove, vrh ledenog brijega, prema riječima Senada Sadikovića, predsjednika Sindikata, dosegnut je činjenicom da na poziciji rukovodioca Službe za pravne poslove sjedi bachelor prava, a da je magistar prava sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom raspoređen na poziciji službenika za javne nabavke u Službi za IT, rukovodilac spomenute Službe pokrenuo je disciplinski postupak protiv iste radnice.

 VEZANI TEKST - Sadiković o Apotekama Sarajevo: Nekompetentni na pozicijama, spremačice rade na četiri radna mjesta

- Ovdje je važno naglasiti da je za vrijeme trajanja mandata direktorice Zenaide Hasić, u Apotekama Sarajevo provedeno deset disciplinskih postupaka. Poređenja radi, po saznanjima Sindikata, u prethodnih trideset godina kumulativno, u ovoj ustanovi nije proveden toliki broj disciplinskih postupaka. Da li se radi o tome da je radna disciplina i odnos radnika prema radu naglo opao u mandatu aktualne direktorice? Istovremeno, broj sudskih postupaka, koje su radnici pokrenuli protiv poslodavca zbog kršenja prava iz radnih odnosa, u mandatu direktorice Hasić je, prema saznanjima Sindikata, višestruko porastao. Smatra li rukovodstvo ove ustanove da provođenjem selektivno represivne politike prema radnicima može unaprijediti radne odnose i radni učinak. Ako im je to metoda, onda je ona potpuno pogrešna - navodi Sadiković.

Kada je riječ o pomenutom disciplinskom postupku, Sadiković ističe kako se nameće pitanje - radi li se ovdje o školskom primjeru diskriminatornog odnosa poslodavca prema radnici?

VEZANI TEKST - Rad u javnim zdravstvenim ustanovama KS: Direktorica Apoteka Sarajevo za juni naplatila 8.473 KM

- Pitanje vrijedi postaviti i zbog činjenice da se u ovom disciplinskom postupku menadžment ustanove, pored ostalog, prema saznanjima Sindikata, odvažio prekršiti i pravo radnika na zaštitu ličnih podataka, neovlaštenim distribuiranjem i ustupanjem istih trećim licima. Zbog toga, Sindikat radnika ustanove poslodavcu je dostavio i pisani upit u vezi sa ovakvim postupanjem, ali nismo dobili odgovor. Da li je pravo menadžmenta da se na upozorenja i upite ogluši, da provodi samovolju i grubo krši propise, zapravo autokratija i mobing, ili pravna teorija ima neku drugu kvalifikaciju i naziv za ovakvu pojavu - upitao je Sadiković.

Šta su odgovorili iz Apoteka Sarajevo 

Zatražili smo i mišljenje JU Apoteke Sarajevo. Odgovor koji smo dobili iz ove javne ustanove, zbog tona kojim je pisan, prenosimo u cijelosti, a ne zbog ultimativnog zahtjeva uprave Apoteka Sarajevo. 

- Prvenstveno želimo istaći da predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, Senad Sadiković, kontinuirano vodi kampanju protiv generalnog direktora JU Apoteke Sarajevo kao i protiv same ustanove, pa i putem vašeg portala. Prilikom istupa na portalu Faktor predsjednik udruženja Senad Sadiković je iznosio neistinite navode koje ovaj portal nije prethodno provjeravao iz kojeg razloga je generalni direktor mr. ph. Zenaida Hasić podnijela tužbu pred općinskim Sudom u Sarajevu protiv predsjednika udruženja Sindikata radnika u zdravstvu KS Senada Sadikovića, a sve u cilju zaštite svog ugleda i integriteta. Poštujući činjenicu da ste ovaj put profesionalno nastupili, zahvaljujemo se na upitu i pitanjima koja ste postavili putem emaila, na službenu adresu JU Apoteke Sarajevo, a u odgovoru na informacije koje ste zaprimili od Sindikata radnika u zdravstvu KS tj. gospodina Sadikovića, a sve sa ciljem prezentiranja tačnih informacija o poslovanju JU Apoteke Sarajevo.

Napominjem da ste u u svom obraćanju naveli da dostavljate samo dio teksta, pa ostaje upitna tačnost ostalog ne dostavljenog teksta, na koji se iz ovih razloga nismo mogli ni referisati. Član Disciplinske komisije imenovan ispred Osnovne sindikalne organizacije JU Apoteke Sarajevo, umjesto da svoje stavove u predmetnom postupku iznosi na sastancima Disciplinske komisije on dezavuiše radnike, javnosti iznosi netačne informacije trećim licima što ugrožava sam tok disciplinskog postupka. Svi radnici JU Apoteke Sarajevo, raspoređeni su na radna mjesta prema postojećoj sistematizaciji u Pravilniku o radu JU Apoteke Sarajevo, koja osim stručne spreme podrazumijeva, radno iskustvo i ostale kompetencije - navode iz javne ustanove i dodaju: 

- Konkretno u vezi vašeg upita, a u vezi sa radnikom protiv kojeg se provodi disciplinski postupak radnik je većinu svog radnog staža u JUAS-u i prije mandata trenutnog Generalnog direktora mr. ph. Zenaide Hasić, bio raspoređen na poslovima javnih nabavki. Za edukaciju ovog radnika, JU Apoteke Sarajevo odvojila je značajna finansijska sredstva, te je istog uputila da pohađa brojne edukacije i seminare sa tematikom javnih nabavki. Bitno je da vas napomenemo da je upravo Sadiković u članku na portalu Faktor, objavljenom 16. 11. 2023. godine, problematizirao pitanje javnih nabavki u JU Apoteke Sarajevo, što je kontradiktorno sa današnjim navodima na koje ste tražili očitanje - navode iz Apoteka Sarajevo. 

Dodaju "kako je protiv predmetnog radnika, pokrenut disciplinski postupak, shodno odredbama zakona, podzakonskih akata i Pravilnika o radu JU Apoteke Sarajevo, te o toku istog odlučuje imenovana Disciplinska komisija, a ne menadžment ustanove".

- Ovaj kao nijedan drugi disciplinski postupak nema nikakve veze sa mobingom ili degradiranjem, već isključivo sa utvrđivanjem da li su u radu radnika nastupili propusti? Zabrinjavajuće je da Sindikat ili lice koje ga predstavlja, propagira da propuste u radu treba amnestirati, prikrivati i ne prijavljivati ili je ovo djelovanje način pritiska na Disciplinsku komisiju, a posljedično i na menadžment ustanove? Izuzetno je zabrinjavajuća činjenica da Sadiković disciplinski postupak, koji je zakonska obaveza poslodavca, stavlja u ravan sa mobingom i degradiranjem kako navodi radnika, te je nejasno o kakvim ranijim upozorenjima, skretanjima pažnje i posljedicama uopće govori? Netačan je podatak da je u ustanovi za vrijeme mandata generalnog direktora mr. ph. Zenaide Hasić provedeno 10 disciplinskih postupaka, ali ne ovisno o tome što je podatak netačan evidentno je izuzetno neznanje i neiskustvo Sadikovića koji u korelaciju dovodi broj disciplinskih postupaka, mobing i degradiranje. Natačan je podatak koji iznosi Sadiković da je za vrijeme mandata Hasić porastao broj radnopravnih sporova. Netačni su navodi Sindikata da JU Apoteke Sarajevo i menadžment ustanove ustupao lične podatke trećim licima u suprotnosti sa zakonom. Netačan je navod Sindikata da JU Apoteke Sarajevo nije dostavila odgovor na njihov akt, s obzirom da će isti biti upućen u zakonskom roku. Menadžment ustanove je posvećen usklađenom poslovanju sa svim relevantnim zakonskim i regulatornim zahtjevima, a što uključuje fer i korektan tretman uposlenih.

Ističemo da je javna ustanova vjerovatno najveća firma koja ima 90 posto tj. najveći omjer uposlenih žena, te da je prvi put na čelu žena. U tom smislu treba promatrati i odnos Sindikata tj. Sadikovića koji na sve dozvoljene i nedozvoljene načine pokušava narušiti lični dignitet i reputaciju jedne žene, osobe koja u posljednjih 20 godina časno i pošteno gradila profesionalnu karijeru. Suprotno navodima Sadikovića menadžment Apoteka Sarajevo na čelu sa Hasić kontinuirano radi na rješavanju preuzetih dugogodišnjih nagomilanih problema. Ističemo da navode koje ste istakli u svom upitu, Sindikat može distribuirati isključivo na bazi javno dostupnih informacija, te ukoliko raspolažu sa povjerljivim informacijama koje su stekli na način kako je to predviđeno Statutom ustanove, integritet povjerljivosti istih trebaju čuvati.

Nastupi Sadikovića su diskriminirajući, tj. miziginijom, ujedno je i zastrašujuće neznanje i neiskustvo Sadikovića da samo postojanje disciplinskog postupka pripisuje menadžmentu gdje sam disciplinski postupak nije nikakav prekršaj menadžmenta nego situacije koju je menadžment u obavezi da ispita i provjeri, a sve u skladu sa zakonom i relevantnim dokumentima - stoji u odgovoru JU Apoteke Sarajevo. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.