open-navfaktor-logo
search
Blaga kaznena politika
Tužilaštva nezadovoljna: U RS-u četiri puta više uvjetnih, nego zatvorskih kazni
Procesuiranje učinilaca koruptivnih krivičnih djela nije zadovoljavajuće, a analize pokazuju da je praksa izricanja blagih kazni, prvenstveno uvjetnih osuda, najviše izražena kod krivičnih djela korupcije
08.08.2019. u 14:57
get url
text

Sudovi u RS-u u 2018. godini izrekli su ukupno 505 zatvorskih kazni za 648 osoba, dok je bilo četiri puta više uvjetnih osuda, tačno 2.053 i to u 1.808 predmeta.

Navedeno je ovo u izvještaju o radu tužilaštava u ovom entitetu u prošloj godini, a koji je objavilo Tužilaštvo RS-a.

Osim zatvorskih i uslovnih, bilo je i oko hiljadu novčanih kazni, dok je u 19 predmeta za 22 osobe izrečena sudska opomena, a u deset predmeta za 13 osumnjičenih donijeta je odluka o oslobađanju od krivičnog gonjenja.

Tužioci u RS-u  smatraju da ovakve brojke ukazuju na blagu kaznenu politiku entitetskih sudova koja ima negativne posljedice, a zbog čega su u velikom broju predmeta ulagali žalbe, koje su u konačnici uglavnom odbijane kao nesnovane.

- Poređenjem navedenih podataka sa 2017. godinom prisutan je pad u izricanju sudskih odluka, ali je i pored toga, u 2018. godini i dalje evidentan veliki broj izrečenih uvjetnih osuda što ukazuje na blagu kaznenu politiku sudova, i pored dobre zakonske osnove za teže kažnjavanje, a koja negativno utječe kako na generalnu tako i na specijalnu prevenciju. Tužilaštva su u izvještajnom periodu ulagala veliki broj žalbi, posebno na presude u kojima je izrečena uvjetna osuda, međutim u najvećem broju sudovi su odbijali te žalbe kao neosnovane – stoji u izvještaju koji potpisuje glavni tužilac u RS-u Mahmut Švraka.

Tužioci su posebno ukazali na problem procesuiranja i kažnjavanja krivičnih djela korupcije.

Navodi se da procesuiranje učinilaca koruptivnih krivičnih djela nije zadovoljavajuće, te da analize pokazuju da je praksa izricanja blagih kazni, prvenstveno uvjetnih osuda, najviše izražena kod krivičnih djela korupcije.

- To je posebno opasno imajući u vidu društvenu opasnost koju predstavljaju ova krivična djela jer napadaju temeljne moralne vrijednosti jednog društva. Na ovakve kazne, tužilaštvo i pored ulaganja žalbi, nije moglo bitnije utjecati – istaknuto je u izvještaju.

Što se tiče rezultata rada tužilaštava u ovom entitetu u prošloj godini, evidentno je da je bilo manje naređenih i riješenih istraga za oko deset posto, dok je povećan broj neriješenih istraga, a zabilježen je i pad u broju podignutih optužnica za oko 300. Međutim, tužilac Švraka ipak ocjenjuje da su tužilaštva u RS-u u 2018. godini radila "vrlo ažurno, efikasno i kvalitetno".

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.