open-navfaktor-logo
search
Donosi se zakon
Uređuje se rad trgovina, nedjelja i praznici neradni dani, Vlada FBiH može...
Vlada Federacije BiH utvrdila je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini i uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru.
12.12.2023. u 18:16
get url
text

Riječ je o potpuno novom zakonskom tekstu kojim se uređuje oblast trgovine, a koji je usklađen sa brojnim aktima Evropske unije.

Predlagač, između ostalog, u razlozima za donošenje novog zakona pojašnjava kako je sve više zahtjeva prakse koji su se pojavili tokom primjene važećeg zakona za savremenijim tekstom, kao i potreba da se određene važeće odredbe trebaju preispitati.

Tako da novi zakon praktično sublimira sva ranija rješenja u sferi obavljanja djelatnosti trgovine, ali i uvodi sasvim nove odredbe i mjere koje se nisu mogle sprovesti izmjenama i dopunama važećeg propisa.

Razlozi za donošenje novog zakona zasnovani su i na potrebi da se na odgovarajući način regulišu pitanja za koja je u primjeni važećeg zakona ocijenjeno da su uređena na nedovoljno precizan način.

Nacrtom novog zakona se, između ostalog, uređuju uvjeti i način obavljanja trgovine i trgovinskih usluga, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, način formiranja i isticanja cijena, trgovačka evidencija, zatim praćenje trgovine i tržišta, zaštita potrošača, zabrana ograničenja trgovine i privremene mjere ograničenja trgovine, ali i radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja, nadzor i upravne mjere, kao i upravni i inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona.

Između ostalog, član 17. Nacrta propisuje radno vrijeme prodajnih objekata tako da radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u periodu od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati sedmično, a koje trgovac samostalno raspoređuje.

Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom i u dane praznika s tim da Vlada FBiH može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u vrijeme praznika i u kojem obimu.

Prethodne odredbe se ne odnose na cvjećare, pekare, suvenirnice, objekte tradicionalnih i starih obrta, kao ni na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio željezničkih i autobusnih stanica i aerodroma, benzinskih pumpi, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih objekata, muzeja i parkova prirode, groblja i specijaliziranih prodavnica vezanih za prodaju na grobljima.

Pomenute odredbe ne primjenjuju se za dragstore čije je radno vrijeme od 00.00 do 24.00 sata svaki dan, kao ni na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima, stolovima i u boksovima izvan tržnica na malo, prigodnu prodaju organizovanu u sklopu sajmova, priredbi i izložbi, prodaju putem elektronskih prodavnica, prodaju putem automata, te prodaju u proizvodnim objektima porodičnih poljoprivrednih gazdinsatva.

Odredbe se ne primjenjuju ni u vrijeme proglašenja elementarne nepogode i vanrednog stanja kada radno vrijeme prodajnih, magacinskih i kancelarijskih objekata određuje Federalna uprava civilne zaštite.

Nacrtom zakona o unutrašnjoj trgovini se preciznije objašnjava pojam trgovca i trgovinske djelatnosti, kao i ostalih subjekata koji pod određenim uslovima mogu obavljati trgovinsku djelatnost (fizička lica, udruženja građana, poljoprivrednici).

Njime se dodatno uređuju postupanja i obaveze trgovaca u obavljanju trgovačke djelatnosti, na potpuniji način se uređuju i pitanja koja su od značaja za potrošače (odobravanje popusta, prodaja sa sniženom cijenom...), uvedena je savremena nomenklatura i klasifikacija oblika i načina trgovine, kao i novi instituti (posebne tržišne institucije i slično), a sve s ciljem razvoja tržišne konkurencije i ravnopravnosti trgovaca.

Detaljno je uređena i internet prodaja, precizirani su razlozi za donošenje rješenja o prestanku rada trgovačke radnje po službenoj dužnosti, kao i način formiranja i isticanja maloprodajne cijene, te su precizirane i materijalno-pravne odredbe koje daju konkretna ovlaštenja za preduzimanje konkretnih upravnih radnji inspektoru u postupku inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovog zakona. Propisani su prekršaji za povredu odredaba ovog zakona, inspekcijski nadzor nad njihovim sprovođenjem, a kaznene odredbe su dopunjene.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.