open-navfaktor-logo
search
Rok 30 dana
AMUS: Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene u iznosu 100.000 KM
Upravni odbor AMUS-a raspisuje Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene, u skladu sa Pravilnikom o Fondu za kulturne i socijalne namjene, u ukupnom iznosu do 100.000 KM.
15.02.2024. u 18:26
get url
text

Konkurs je objavljen na amus.ba i otvoren je od 15.02.2024. godine. Rok za prijavu je 30 dana od dana objavljivanja.

Oblasti i kriteriji koji su obuhvaćeni konkursom su:

Muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva);

Muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećenih novim djelima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko savremeno i tradicionalno stvaralaštvo);

Muzičko izdavačko stvaralaštvo (izdavanje nosača zvuka od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo).

Pravo da konkurišu za sredstva iz Fonda imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja ispunjavaju uslove konkursa (u daljem tekstu: Aplikanti).

Aplikant koji namjerava koristiti sredstva iz Fonda dužan je Upravnom odboru uputiti prijavu za dodjelu sredstava iz Fonda (U daljem tekstu: Prijava).

Prijava mora sadržavati detaljno popunjen obrazac za prijavu projekta, koji sadrži sljedeće:

a) kratak opis programa/projekta iz kojeg mora biti vidljivo da se ostvaruje svrha iz Člana 2. Pravilnika o Fondu za kulturne i socijalne namjene;

b) podatak ili potvrdu iz koje je vidljivo da li je program/projekt sufinansiran i iz nekog drugog izvora (npr. fonda, donacija ili na temelju nekog drugog konkursa);

c) izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će program/projekt realizirati u određenom roku;

d) saglasnost autora/nosilaca autorskog prava za realizaciju muzičkih djela koja su sadržana u programu/projektu a organizatori festivala je mogu naknadno dostaviti, do potpisivanja ugovora sa AMUS-om;

e) izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će u svim promotivnim nastupima u javnosti AMUS biti pomenuto verbalno, na štampanom, promotivnom i svakom drugom materijalu kao i da će logo AMUS-a biti zastupljen na cjelokupnom promotivnom materijalu koji prati realizaciju programa/projekta.

Prednost pri odlučivanju imat će projekti koji stimulišu stvaranje novih autorskih djela, kao i aplikanti koji nemaju izdavačke i profesionalne ugovore i/ili nisu budžetski korisnici.

Prijava se podnosi AMUS-u, na obrascu koji se nalazi na www.amus.ba, lično ili putem pošte u sjedište AMUS-a: Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo sa naznakom Prijava na konkurs. Dodatno, ispunjen obrazac u elektronskoj formi (word dokument) potrebno je dostaviti na mail adresu [email protected].

Sve prijave koje dođu izvan roka konkursa, u ovom slučaju iza 15.03.2024. godine, neće biti razmatrane.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.