Kodeks tužilačke etike

Disciplinski postupak protiv tužioca iz Doboja zbog sukoba interesa

FOTO: Damir Hodžić

Glavna rasprava u predmetu protiv Neđe Đurića, tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj kojeg Ured disciplinskog tužioca tereti jer je propustio tražiti svoje izuzeće zbog sukoba interesa, bit će održana 1. oktobra, dogovoreno je na pripremnom ročištu.

Ured disciplinskog tužioca (UDT) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) je 11. juna 2021. godine podnio disciplinsku tužbu protiv Neđe Đurića, tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, zbog disciplinskog prekršaja "propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa".

U disciplinskoj tužbi se navodi se da je tuženi, postupajući u predmetu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, iako svjestan da je podnosilac krivične prijave i oštećeni njegov srodnik po tazbini, kao i da je ta činjenica poznata prijavljenom, kao susjedu oštećenog, te da takva činjenica kod svakog objektivnog posmatrača može izazvati razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost, svjesno zanemario svoju obavezu da o istoj činjenici obavijesti glavnu tužiteljicu, odnosno podnese zahtjev za svoje izuzeće od postupanja, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (ZKP RS).

Disciplinski tužilac Asmir Baćevac je kazao da je Đurić ujedno prekršio i Kodeks tužilačke etike.

- Protiv tuženog su ranije vođena tri disciplinska postupka u kojima je utvrđena disciplinska odgovornost 2004., 2012. i 2019. godine. U jednom od ovih postupaka tužilac Đurić je također propustio da traži svoje izuzeće zbog sukoba interesa, nakon čega je sankcionisan - rekao je Baćevac.

Neđo Đurić je na pripremnom ročištu kazao da je u srodstvu sa suprugom optuženog Slaviše Cvijića. Rekao je da se ne radi o bliskim srodnicima, te da nije ni u kakvom odnosu sa njenim suprugom. Đurić je kazao da zbog toga nije vidio potrebu da podnese zahtjev za svoje izuzeće.

- Prema Razlozima za izuzeće, pobrojanim u Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske, nisam u srodstvu sa optuženim po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena. Ja sam podigao i optužnicu protiv njega. Razlozi za moje izuzeće nisu postojali, niti je u obrazloženju Tužilaštva Doboj za to naveden ijedan valjan argument - naveo je Đurić.

Zahtjev za izuzeće Đurića tražio je Slaviša Cvijić, kao stranka u postupku. Đurić je nakon toga izuzet iz ovog predmeta. Drugi tužilac je nakon toga podnio prijedlog za povlačenje tužbe protiv Cvijića, a Osnovni sud u Tesliću je uvažio ovaj prijedlog. Ove odluke će biti među materijalnim dokazima Ureda disciplinskog tužioca, kako je najavljeno. Tuženi Đurić je rekao kako se protivi predočenim dokazima UDT-a.

Na pripremnom ročištu Prvostepena disciplinska komisija – u sastavu Biljana Simeunović, Anisa Hadrović i Srđan Forca – prihvatila je sve materijalne dokaze koje je predložio UDT, kao i prijedlog tuženog da se u svojstvu svjedoka sasluša glavna tužiteljica Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, Željka Radović.

Glavna rasprava će biti održana 1. oktobra.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga