Naplaćeni nerad

Nisu prodali gotovo ništa, plaće i do 3.700 KM, dobili čak i stimulacije!

Sjedište Agencije za privatizaciju FBiH

Agencija za privatizaciju FBiH lani nije izvršila prodaju državnog kapitala ni u jednom od četiri planirana preduzeća, a u maloj privatizaciji prodate su tri nekretnine. Ostvarili ukupne prihode od 43.870 KM, koji su u odnosu na planirane manji su za čak 3.377.730 KM 

U Agenciji za privatizaciju FBiH prošle godine uradili su veoma malo, te je ostvaren negativan finansijski rezultat. Međutim, loši rezultati nisu bilu prepreka da se uposlenima, mimo pravila, isplaćuju stimulacije. Potvrdila je to i revizija.

- Nisu preduzete dovoljne aktivnosti iz nadležnosti Agencije u vezi s planiranjem i realizacijom Plana privatizacije za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća i Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća, što je imalo za posljedicu da nije izvršena prodaja državnog kapitala ni u jednom od četiri planirana preduzeća (Energopetrol, Energoinvest, Sarajevo osiguranje i Aluminij) u vrijednosti od 273.085.848 KM. U maloj privatizaciji prodate su tri nekretnine u Sarajevu i Tuzli (ostvaren prihod od 16.270 KM, što predstavlja 8 posto od vrijednosti prodate nekretnine) – navodi se u finansijskom izvještaju Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Revizori su potcrtali da ne mogu potvrditi da je Agencija preduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti u vezi s planiranjem i prodajom preduzeća u velikoj privatizaciji. To za posljedicu ima zastoj u procesu privatizacije, koji je prisutan duži vremenski period. Obrazlažući svoj osnov za mišljenje s rezervom, revizori su potrcrtali da je izvršena isplata stimulacija zaposlenicima u bruto iznosu od 24.802 KM, koja nije u skladu sa Pravilnikom o plaćama zaposlenika Agencije.

- Navedena isplata nije osnovana, s obzirom na to da tokom godine nije realizovana ni jedna prodaja državnog kapitala koja je planirana, zbog čega je ostvaren negativan finansijski rezultat od 1.889.704 KM – navedeno je u izvještaju.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju finansijskog plana za 2018. godinu iskazani su prihodi u iznosu od 43.870 KM i u odnosu na planirane manji su za 3.377.730 KM (98,72 posto), a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 3.702.987 KM (91,46 posto).

- Na značajno odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na planirane utjecalo je što u 2018. godini nije izvršena nijedna prodaja državnog kapitala četiri preduzeća u velikoj privatizaciji, niti prodaja imovine iz pasivnog podbilansa, za koje je Agencija planirala prihode u iznosu od 3.000.000 KM. Također, od planiranih prihoda u iznosu od 421.600 KM, od prodaje predmeta u maloj privatizaciji ostvareno je samo 16.270 KM - navodi se u izvještaju. 

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci Agencije iznosili su 1.933.574 KM. Bruto plaće i naknade plaća sa 31. decembrom 2018. godine iskazani su u iznosu od 1.085.157 KM. Najviša isplaćena plaća u Agenciji iznosila je 3.748 KM, najniža 1.166, a prosječna 1.910 maraka.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga