- Svih 12 fakulteta Univerziteta u Tuzli usaglasilo se da ne bude prijemnog ispita. Izuzetak je Akademija dramskih umjetnosti zbog specifičnosti prijemnog ispita za studente glume - potvrdila je rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić.

Prilikom raspisivanja konkursa na svakom fakultetu bit će definirani i kriteriji za bodovanje.

- Svi fakulteti su dostavili korigovane kriterije Senatu Univerziteta u Tuzli. U tim kriterijima je definirano koliko bodova nosi opći uspjeh, a koliko određeni predmeti značajni za pojedine fakultete. O tim kriterijima će Senat ubrzo odlučivati - rekla je rektorica Hadžigrahić.

Senat je, potvrdila je rektorica, odlučio i da ove godine svi studenti bez ispunjavanja uslova pređu u narednu godinu studija, a ta odluka je proslijeđena Ministarstvu obrazovanja i nauke, a konačna odluka je na Skupštini TK.