Na osnovu činjenica iz cjelovitog izvještaja koje je o Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalna vlada danas nije prihvatila navode prema kojima je korisnicima Zavoda u Pazariću ugroženo zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba. O tome svjedoče izvještaji nadležnih institucija, ali i činjenica da zakonski staratelji korisnika Zavoda nisu raskinuli niti jedan ugovor zbog takvih navoda.

Vlada je, ujedno, pozvala direktora i Upravni odbor Zavoda u Pazariću da rade poslove koje su u okviru njihovih zakonskih nadležnosti.

Nakon detaljno provedene analize, s ciljem ušteda i racionalnijeg utroška sredstava, Vlada je zaključila da će donijeti odluku kojom će biti bitno smanjene naknade članova upravnih i nadzornih odbora, te ograničene plaće direktora zavoda u nadležnosti FBiH u rasponu dvije do tri prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH.

Podsjećamo, Redžep Salić, sadašnji direktor Zavoda Pazarić je 11. septembra na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH iznio šokantne podatke o stanju u Zavodu koje je zatekao po dolasku na mjesto direktora. Rekao je tada da meni štićenika godinama nije promijenjen zbog čega ima neuhranjene djece. Govorio je o malverzacijama menadžmenta sa kurbanskim mesom, gradnjom objekta u centru Zavoda...