Utvrdili su, kako navode, da ispitani uzorak navedene vakcine odgovara deklarisanom kvalitetu u pogledu ispitanih parametara.

- S obzirom na to stekli su se uslovi da se pokrene proces imunizacije stanovništva vakcinom Gam-COVID-Vac - saopćili su.