Prema njenim riječima, 13 prijava odnosi se na Pfizer te dvije prijave na AstraZeneca vakcinu, dok su za treću dozu zaprimljene još dvije prijave na Pfizer vakcinu.

- Kao "serious" - ozbiljne, klasificirano je sedam prijava, tri sa simptomima pogoršanja osnovne bolesti i tri koje su se odnosile na hospitalizaciju pacijenata sa oporavkom koji je u toku. Od strane Pfizer BH d.o.o. dostavljena je jedna prijava koja se odnosila na smrt pacijenta. Radi se o državljaninu Bosne i Hercegovine, a proslijeđena je od izvjestitelja Pfizer Belgija – kaže Čajić.

Dodala je kako su najviše reakcija na vakcinu osjetili građani čija je starosna dob od 38 do 71 godine života. Kada je riječ o spolu, 10 prijava odnosilo se na muškarce, a pet na žene.

- Naglasila bih da je ukupno od 13 prijava na Pfizer vakcinu, 10 prijavio Pfizer BH d.o.o, dok je smanjen broj prijava koje dostavljaju zdravstveni radnici – objasnila je Čajić.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH naveli su kako i dalje ostaje pozitivan profil koristi i rizika vakcine protiv COVID-19 koje su dostupne u našoj zemlji.

- Podaci iz BiH ne odstupaju od do sada globalno poznatih, prijavljenih i analiziranih reakcija na Covid-vakcine – rekla je Čajić.