Poručuju da SAD podržava pravo svih osoba na ostvarivanje osnovnih prava okupljanja i obavljanja vjerskih obreda. 

VEZANI TEKST - Općina Neum zapečatila džamiju u Rabranima, prisiljavaju muslimane da iduću džumu klanjaju na livadi!

- Dok vjerske zajednice imaju obavezu poštivanja zakona, vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima, također, imaju obavezu da osiguraju sigurno i inkluzivno okruženje i jednak tretman za sve građane, bez obzira na njihovu vjersku pripadnost. Potičemo lokalne vlasti na saradnju sa Islamskom zajednicom kako bi se omogućilo okupljanje i obavljanje vjerskih obreda - rečeno je iz Ambasade SAD za Preporod.info. 

Ranije je Muftijstvo mostarsko objavilo saopćenje za javnost u vezi s pečaćenjem džamije u Rabranima kod Neuma, apelirajući na međunarodne institucije i predstavnike vlasti u našoj zemlji na svim nivoima da pomognu u rješavanju ovog pitanja u skladu s vjerskim pravima i slobodama.