Skupu prisustvuje, prema tvrdnjama medija u Srbiji i Crnoj Gori, više hiljada ljudi. 

-Sve ovo što se događa u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti preraslo je u politički obračun sa državom i njenim suverenim pravom da uređuje unutrašnja pitanja - kazao je u intervjuu za Pobjedu ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković.

On poručuje da je uprkos tome, Vlada Crne Gore odlučna u namjeri da neće tolerisati eskalaciju protesta i bilo koju vrstu sukoba.

Bošković kaže da je sigurnosna situacija u Crnoj Gori stabilna.

-Nadležni resori, a tu se prije svega mislim na Upravu policije i njene pripadnike, svakodnevno prate dešavanja i učinit će sve kako bi se svaki građanin, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost osjećao sigurno i svoje dnevne aktivnosti obavljao nesmetano. Shodno tome, aktuelna situacijau zemlji ne zahtijeva angažovanje pripadnika Vojske Crne Gore, koja obavlja svoje redovne mirnodopske aktivnosti - naveo je Bošković.

Na pitanja da li su sa partnerima u NATO-u razgovarali o situaciji u Crnoj Gori, Bošković je rekao da sa njima razgovaraju u kontinuitetu o svim izazovima kad je Crna Gora u pitanju.

Bošković je kazao da "svjedočimo nezapamćenoj, veoma intenzivnoj kampanji napada na Crnu Goru od Srbije sa svih nivoa podržane radikalnim elementima na političkoj i vjerskoj sceni Crne Gore".

-I iz tog razloga smo stručnu tj. ekspertsku podršku zatražili od naših partnera, a sa ciljem jačanja nacionalnih kapaciteta za prepoznavanje i razumijevanje prijetnji, a zatim i za efikasnije suočavanje i odvraćanje istih - rekao je Bopković.

On je objasnio da su od eksperata iz NATO zemalja, koji su upoznati sa dešavanjima u Crnoj Gori, kao i sa veoma intenzivnom kampanjom dezinformisanja koja se vodi protiv države, dobili veoma korisne savjete i smjernice koji im mogu pomoći u jačanju institucionalnih kapaciteta za suočavanje sa hibridnim prijetnjama, kao i prilikom izrade potrebnog pravnog okvira u toj oblasti.

-Tom prilikom eksperti su pozitivno ocijenili proaktivan pristup koji crnogorska Vlada ima prema ovom pitanju i naglasili da Crna Gora kao punopravna i ravnopravna članica Alijanse u svakom trenutku može računati na podršku zemalja članica NATO-a, a u skladu sa temeljnim principom solidarnosti na kojem počiva savezništvo - naveo je Bošković.

 

Litije, odnosno protesti predvođeni službenicima Srpske pravoslavne crkve, održane su danas širom Crne Gore.