Godina iza nas, 2020., obilježena je teškim uvjetima za život svih stanovnika Bosne i Hercegovine, ali posebno je način života ugrozio muzičke stvaraoce, interpretatore i kulturu uopće. Nadležna ministarstva nisu našla za važnim provjeriti i obratiti se onima koji decenijama stvaraju kulturna ozračja, njeguju tradiciju i stvaraju nova djela koja služe svima, ističu iz Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS).

- Naš rad u iznimno teškim uvjetima motivirao je autore da upravo u protekloj 2020. godini donesu nove umjetničke vrijednosti, prenesu ih u djela koja komuniciraju s publikom otvarajući prostore ugodnosti konzumiranja njihovog stvaralaštva. Pomno brinući o djelima, napori Stručne službe i Upravnog odbora proizveli su svakodnevne aktivnosti kojima smo pratili put stvaralaca, te gradili prostore u kojima ćemo bez obzira na okolnosti uredno izvršiti obaveze prema autorima. Krajem januara prikupljena sredstva će biti isplaćena po uobičajenim procedurama i odlukama - rekla je direktorica Stručne službe AMUS-a Lejla Trnčić.

Dodaje kako iskreno vjeruju da će vrijeme pred nama otvoriti nove prostore za njihov rad i povezanost te verificirati stvaralačke vrijednosti sa očekivanjima koja brane dostojanstvo i umijeće.

- Autori i AMUS su povezani neraskidivom vezom koja rezultira uspjesima. Naša zajednička upravljačka i umjetnička struktura, iako bolna, ipak je dovoljno snažna da prevaziđe izazove, a djela pretvori u potrebu za svakog slušaoca. Taj istinski unutrašnji nagon koji tjera stvaraoce na nova postignuća živi za aplauz. Mi ga već odavno nažalost nismo čuli. Ali vjerujemo da je i u srcima slušalaca koji ga čuvaju za dan kada ćemo biti ponovo okupljeni - ističu iz AMUS-a.