Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine na osnovu Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i Zakona o upravnom postupku donio je rješenje da se uvjetno oduzima dozvola Asocijaciji kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS) za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela, a ova informacija je objavljena u Službenom listu.

Dozvola se uvjetno oduzima na period od 12 mjeseci od dana donošenja ovog rješenja i oduzimanje dozvole se neće provesti ukoliko AMUS u zadatom roku otkloni sve nepravilnosti i sanira učinjene povrede koje su utvrđene u postupku nadzora nad radom AMUS-a, te u tom roku ne učini novu povredu koja bi bila osnov za oduzimanje dozvole.

Postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 12. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava Institut za intelektualno vlasništvo BiH je dostavio Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS počev od 13. novembra 2018. godine, obaviti nadzor nad radom i izvršiti uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju kolektivne organizacije u službenim prostorijama AMUS-a. Dodatni nadzor nad radom AMUS-a najavljen je dopisom Instituta od 21. februara 2019. godine. Institut je izvršio nadzor nad radom AMUS-a za 2017. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim relevantnim propisima, u periodu od 13. do 14. novembra 2018. godine i 07.03.2019. godine, o čemu su sačinjeni zapisnici o izvršenom nadzoru.

U postupku nadzora nad radom AMUS-a, službenici Instituta su kontrolisali opće i pojedinačne akte organizacije, kolektivne ugovore sa udruženjima korisnika, tarife i svaku njihovu izmjenu i dopunu, ugovore sa stranim kolektivnim organizacijama, odluke Upravnog i Nadzornog odbora i Skupštine kolektivne organizacije, isplate tantijema autorima, interne akte organizacije i finansijsku dokumentaciju.

Nakon provedenog nadzora, Institut za intelektualno vlasništvo BiH je sačinio nacrt Izvještaja o nadzoru nad radom Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS) za 2017. godinu, koji je dostavljen na očitovanje AMUS-u, u roku od 15 dana od dana prijema nacrta Izvještaja. AMUS je zaprimio nacrt Izvještaja dana 18. januara 2019. godine.

Cijelo rješenje i razloge uvjetnog oduzimanja licence AMUS-u možete porčitati OVDJE.