Tako je zastupnik Damir Mašić zatražio da se Domu dostave podaci u šta je utrošeno 200 miliona KM koje je Vlada FBiH prebacila kantonima za borbu protiv koronavirusa u protekloj godini, kao i gdje je završilo 30 miliona KM koji su u istu svrhu dodijeljeni općinama. Zastupnica Alma Kratina je pitala da li Vlada FBiH nešto radi na nabavci dodatnih količina vakcina protiv COVID-19.

Koliko su kantoni i općine utrošili za nabavku testova 

- Poznata je činjenica da je u proteklih godinu dana kantonima u FBiH od Vlade FBiH uplaćeno više od 200 miliona KM kao i općinama oko 30 miliona KM, za borbu protiv COVID-19. Zamolio bih da mi kao zastupnici dobijemo sve nephodne podatke koliko je dobio svaki kanton za borbu protiv COVID-19, na šta su novci potrošeni, koliko je potrošeno u poboljšanje zdravstvene zaštite. Tačnije, koliko za nabavku terapije za COVID-19 i nabavku testova. Postoje razne informacije i dezinformacije, špekulacije - rekao je zastupnik Damir Mašić.

Zastupnik Adis Arapović je uputio inicijativu prema Vladi FBiH.

- Tražim da se vizuelno označe službena vozila Vlade FBiH, njenih instutucija i preduzeća s većinskim vlasništvom jer su evidentne zloupotrebe službenih vozila. Na to upozoravaju i federalni revizori u svojim izvještajima - rekao je Arapović.

Zastupnica Alma Kratina je podsjetila da je prošlo 30 dana od donesenog zaključka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, a u kojem se zadužila Federalna vlada da sa Odborom za zdravstvo pokrene nabavku dodatnih vakcina za koronavirus.

- Svjedoci smo da se građani u susjedstvu vakcinušu protiv koronavirusa, a kod nas... - rekla je Kratina.

Izvinjavam se zbog izgleda, imala sam hirurški zahvat 

Sanela Prašović Gadžo se prije svog pitanja izvinila zastupnicima zbog svog izgleda kazavši da je imala hirurški zahvat, da je na bolovanju, ali će ipak učestvovati u današnjoj sjednici.

- Tražim od Federalne televizije da dostavi ovom Domu izvještaje o radu za 2018, 2019. i 2020. godinu, jer ih nikada nismo dobili. Pozivam rukovodstvo Zastupničkog doma da pokrene imenovanje Upravnog odbora FTV-a jer je mandat jedinog preostalog člana istekao u junu 2013. godine, a u augustu iste godine i mandat generalnog direktora FTV-a - podsjetila je Prašović Gadžo.

Zastupnik Adin Huremović smatra kako je nemoralno da zastupnici naplaćuju troškove za odvojeni život i prijevoz, a da se većina sjednica u protekloj godini održava online.

- Ukoliko se ova situacija nastavi, online rad, bilo bi sasvim primjereno da se odreknemo naknada za odvojeni život dok pandemija ne prođe - rekao je Huremović.