Na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu Bektić je ponovio kako se na narednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća može govoriti samo o minimalnoj plaći i nijednoj drugoj temi.

- Naš prijedlog je da minimalna plaća iznosi 70 posto od prosječne plaće u Federaciji, neprihvatljivo je da se više manipuliše sa radnicima. Neuvažavanje naših stavova u Vladi FBiH ne isključuje i proteste, štrajkove, i to vrlo brzo - kazao je Bektić.

Prokomentirao je navode premijera da minimalna plaća u FBiH treba da bude 700 KM.

- To je kod nas izazvalo revolt jer nije kazao šta čini tih 700 KM. Sindikat traži 70 posto od prosječne plaće i dodatke na plaću - rekao je Bektić.

Zijad Latifović

Zijad Latifović, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu FBiH je podsjetio da kada je Parlament FBiH usvojio uzmjene Zakona o radu 2018. godine, da je tada definisano da Vlada FBiH svojom odlukom utvrđuje najnižu plaću u FBiH.

- A metodologiju za izračun najniže plaće da određuje Federalno ministarstvo finansija i usklađivanja najniže plaće. Ukoliko je sada prosječna plaća 900 KM u FBiH, onda bi minimalna plaća iznosila 630 KM, a ukoliko je 1.100 KM onda je minimalna plaća 780 KM. Dakle, to je metodologija, ukoliko raste prosječna plaća, raste i minimalna, a ako pada prosječna, smanjuje se i minimalna - rekao je Latifović.