Sjednici su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

Donesen je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da iskoristi sve mehanizme kako bi se osigurao adekvatan odgovor na trenutnu, ali i buduće situacije, vezano za prirodne katastrofe, uključujući požare.

Ministarstvu sigurnosti BiH je preporučeno da se konsultuje sa Evroatlantskim koordinacionim centrom za odgovor na katastrofe (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre - EADRCC).

O preduzetim aktivnostima Ministarstvo sigurnosti BiH će izvještavati Predsjedništvo Bosne i Hercegovine svakih sedam dana, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.