Kako je obrazloženo, BH Telecom se obratio Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija zahtjevom za dobijanje saglasnosti na ovu odluku, budući da njen iznos prelazi vrijednost od 50.000 KM.

Sredstva za realizaciju Odluke predviđena su Trogodišnjim planom poslovanja BH Telecoma za period od 1.1.2021. do 31.12.2023. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i organi upravljanja BH Telecoma.

Kako je navedeno u Odluci Uprave BH Telecoma, sredstva su namijenjena za nastupe reprezentativnih rukometnih selekcija (dvije godine po 250.000 KM), za sponzorstvo i prava emitovanja i eksploataciju sadržaja rukometne Premijer lige BiH (dvije sezone po 150.000 KM) i za ostvarene rezultate - za nastupe muške rukometne reprezentacije BiH na Evropskom i Svjetskom prvenstvu (bonus po 50.000 KM po jednom prvenstvu).